Böcker m.m.

Byggkonstruktioner ska klara extrema händelser Ny handbok

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som till exempel påkörning av fordon, attentat eller grova fel i byggprocessen. Begreppet robusthet…

Ny handbok – principier för att rita detaljer

Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat. Boken Rita detaljer –…

Attitude as Style – en bok om Belatchew Arkitekters

Rahel Belatchew är grundare av Belatchew Arkitekter. Hennes arkitektur kan bäst förstås som en innovativ attityd snarare än en viss stil. Alla projekt grundar sig i en noggrann…

Förebygg radonproblem i nya byggnader

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och i nyproduktion är det viktigt att förebygga att förhöjda radonhalter uppstår genom utformning av konstruktion och kontroll av byggmaterial. Radonboken…

Göteborgsskildrare vinner Sveriges Arkitekters Kritikerpris

Journalist Mark Isitt mottog Sveriges Arkitekters Kritikerpris på Arkitekturgalan den 19 mars. Han har under längre tid skildrat den arkitektoniska utvecklingen i Göteborg och fick brett genomslag under…

Svenskt boksläpp av isländsk novellsamling i Åmål Bokdagar i Dalsland

Torsdagen den 29 november arrangerar Bokdagar i Dalsland ett officiellt svenskt boksläpp av den isländska författaren Þórarinn Eldjárns första bok på svenska. Boken, som heter Landnamsmän på svenska,…

Ett hus fullt av fel – Wingårdhs grund till framgång

Villa Hansson är Gert Wingårdhs första hus. Och herr Hansson som beställt huset litar på honom till hundra procent. Det här ska bli något helt nytt, aldrig tidigare…

Hållbar arkitektur i kallt klimat – ny bok

Det finns hus som håller längre och åldras vackrare än andra. Vissa hus klarar sig bättre när byggnadens beständighet, funktion och andra arkitektoniska egenskaper sätts på prov. Hållbara…

Josef Frank. Möbelformgivaren. Ny utgåva! Andra reviderade upplagan

Josef Frank (1885-1967) arbetade nästan hela sitt liv som arkitekt och designer av möbler och textilier. Han föddes och levde i Wien fram till 1920-talet. Då hade han…

¿Vacker och Säker?

Publikationen ¿Vacker och Säker? problematiserar konflikten mellan arkitekten och ingenjörens olika förhållningssätt till problemlösande. Konflikten exemplifieras genom en undersökning av relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning av korsningspunkter i…

Hur tänker arkitekter egentligen? Att skapa det tänkta, ny bok om arkitektens arbetsmetod

Arkitekters sätt att arbeta ses av kreativitetsforskare och designteoretiker som en överlägsen metod att hantera osäkerheter. Enligt Jadwiga Krupinska, professor emerita vid Arkitekturhögskolan KTH och flerfaldigt belönad pedagog,…

Carl Nielsen komplett inspelning med Paavo Järvi

Med denna CD upplagan, Frankfurt Radios Symfoniorkester presenterar sin imponerande registrering den fullständiga symfonier av den stora danska symfonikern Carl Nielsen, som utvecklas under ledning av Paavo Järvi…

Handbok om renovering av gamla trähus Bokrecension: "Vård av gamla hus. Undersöka and återgärda"

Redan under 2007 är “Vård av gamla hus. Undersöka and återgärda” publicerad av författaren Lars Eric Olsson, en handbok som tydligt informerar vid förmedling av gamla hantverkstekniker. Den…

Stockholms byggnader – Arkitektur och stadsbild En bok av Fredric Bedoire

Till alla Stockholmsintresserades glädje föreligger äntligen klassikern Stockholms byggnader som ny bok, i ny utformning, aktualiserad och reviderad, med omkring 150 nya byggnader och 750 nya fotografier i…