Sveriges äldsta förlag Norstedts firar 200-årsjubileum


2023 fyller Norstedts Förlag två hundra år. Det firar förlaget bland annat med en stor jubileumsbok och en jubileumsfest. Men redan nu släpps en essä om förlagets förhistoria och de (dom) två kvinnor som under frihetstiden var med och formade svensk tryckeri- och förlagsnäring.

Det brukar sägas att det började med brännvin. Norstedts grundare Per Adolf Norstedt från Örebro var handlare och rådman som 1823 över ett tryckeri i Stockholm. Där gav han ut sin första titel Beskrifning på en ny Apparat till Potäters Upplösning och Beredning för Brännvinsbränning. Den blev startskottet för förlaget Norstedts som under de (dom) följande tvåhundra åren kom att utvecklas till en tongivande institution i kultursverige.

Norstedtshuset på Riddarholmen

När förlaget nu förbereder sig för att fira 200 år har de (dom) grävt djupare än så. De (dom) ger ut en essä om ett av tryckerierna som Per Adolf Norstedt tog över. Tryckeriverksamheten i Gamla Stan och på Riddarholmen var omfattande redan under frihetstidens 1700-tal. Och det visar sig att två av huvudpersonerna i dåtidens tryckerinäring var en mor och dotter: Margareta Momma och Elsa Fougt.

De (dom) har låtit Mia Skott, historiker och arkivforskare, närmare undersöka verksamheten som föregick Norstedts – resultatet är essän Momma och Fougt. Mia Skott ger en inblick i den tidiga, svenska förlagshistorien, och visar vilken framträdande roll kvinnorna spelade. Margareta Momma agiterade för kvinnors bildning och självständighet. Och både hon och hennes dotter kunde själva verka självständigt sedan deras män gått bort och lämnat tryckeriverksamheten i deras händer.

Essän om Momma och Fougt är startskottet för Norstedts jubileumsfirande. Här är några av deras aktiviteter som planerart under 2023:

En stor jubileumsbok som ges ut i början av 2023. Den samlar Norstedts långa och vindlande historia och förlagets inverkan på svenskt kulturliv under 200 år. Jubileumsboken är ett bilddrivet praktverk med korta texter skrivna av Johan Erseus. Boken är formgiven av Lotta Kuhlhorn.

De (dom) firar jubileet med en 200-årsfest för deras författare och medarbetare, som hålls under nästa år. Precis som vid deras 100-årsjubileum kommer festen hållas i Blå Hallen i Stadshuset.

En särskild jubileumslogotyp kommer att tryckas i alla böcker under jubileumsåret.

Norstedtshuset på Riddarholmen, årtal okänt, fotograf okänd, Stockholms stadsmuseum

En historisk utställning, som berättar om förlags- och kulturhistorien under 200 år, kommer att visas i Norstedtshuset, men kommer även att lånas ut till bibliotek, återförsäljare och andra som är med och firar jubileet.

De (dom) kommer ordna både större och mer intima evenemang kring jubileet, bland annat föreläsningar, besök i bokhandeln och kampanjer.

Deras arkiv finns på Centrum för näringslivshistoria och där finns korrespondens, alla böcker de (dom) givit ut, avtal och mängder av artefakter som berättar om den roll som Norstedts Förlag har spelat för svenska författare och svenskt kulturliv. För att komplettera samlingen dokumenteras dagens förlagsverksamhet dokumenteras, bland annat har all personal fotograferats.

Bästa resultatet på 10 år för Norstedts Förlagsgrupp

Bokbranschen stod fortsatt stark under 2021, vilket syns i årsbokslutet från Norstedts Förlagsgrupp (Norstedts, Rabén & Sjögren, Printz Publishing, B. Wahlströms, Brombergs, Tiden med flera). Resultat landade på 49 Mkr (11 procent) vilket är det bästa resultatet på 10 år.

– 2021 blev ännu ett år med ett mycket gott resultat. Vår digitala affär växte ytterligare som en följd av framgångsrika böcker och vässade digitala utgivningsstrategier samtidigt som den fysiska utgivningen ligger fortsatt på hög nivå, säger Eva Gedin, vd på Norstedts Förlagsgrupp.

Omsättningen landade på 459 miljoner kronor, vilket är en liten ökning från 2020. Både fysiska böcker och digitala böcker – framförallt ljudböcker – ökade under 2021. De digitala intäkterna ökade med 13 procent och står nu för mer än var tredje krona av förlagsgruppens intäkter. För Norstedts skönlitteratur och Printz kommer mer än hälften av intäkterna från de (dom) digitala formaten.

– Bokförsäljning och läsning har visat sig stå stark i konkurrensen med att berättelser idag finns i så många medieformer och plattformar. Det gäller all sorts litteratur som vi ger ut: alla våra förlag ökade sina intäkter, säger Eva Gedin, vd på Norstedts Förlagsgrupp.

Under 2021 ökade också utbetalningen till författarna. Förlagsgruppen betalade ut mer royalty till författarna än någonsin tidigare och sedan 2018 har royaltyutbetalningarna till författarna ökat med 27 procent.

– Rabén & Sjögren & B. Wahlströms har haft ett mycket bra år med många titlar på topplistorna. Men viktigt och glädjande är också att vår bredd nått ut och att den fysiska boken håller ställningarna parallellt med ökningen av de (dom) digitala formaten, säger Ann Sköld, förlagschef på Rabén & Sjögren och B Wahlströms.

Till förlagets stora framgångar under 2021 räknas David Lagercrantzs Obscuritas, Agnes och Elias Våhlund Handbok för superhjältar, J.K Rowlings Julegrisen, Reyhaneh Ahangarans Känsloboken, Karl Ove Knausgårds Morgonstjärnan, Elaf Alis Vem har sagt något om kärlek, Jonas Gardells Ett lyckligare år och Sofia Woods Darling Pasta.

Medellande Norstedts förlag, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *