Redaktionell ruta


Utgivare och redaktion
Rolf E.Maass
Postfack  90 06 08
60446 Frankfurt am Main
Tyskland

mobil   +49 179 8767690
fon & fax   +49 32 21 – 1347 255
redaktion@kulturexpress.info
www.svenska.kulturexpress.info

Disclaimer
Redaktionen Kulturexpressen har åtagit sig att rapportera om ekonomiska, politiska och kulturella händelser. Kulturexpressen är en oberoende tidskrift på så sätt att den reder ut olika teman på dessa områden. Tidningen rapporterar aktivt om olika aktuella händelser i världen och följer upp dem nog.
Källan till det svenska språket vara, om inte av redaktören skrivit själv, från olika bakgrunder. Många översättningar har skapats med hjälp av Google översättningsverktyg. Ofta vidtas referenser och artiklar om pressmeddelanden.

Print Friendly, PDF & Email