Kalenderdec
2
ons
Webb-symposium om ackumulering av mikroplast i jordbruksmark @ Program och registrering (ingen avgift)
dec 2 kl. 13:30 – 16:00


Mikroplast är en av många föroreningar i det avloppsslam som sprids på jordbruksmark. Användningen av slam som jordförbättring förväntas fortsätta, och eventuellt öka, i Sverige framöver. Därför är det viktigt att vi har en klar uppfattning om hur mikroplasten rör sig i mark och miljö, var den ackumuleras och vilka risker detta för med sig. Om detta handlar ett webb-seminarium vid SLU den 2 december.

On-line symposiet (Zoom) äger rum onsdag den 2 december 2020, kl. 13:30–16:00. Målgruppen är beslutsfattare, forskare och olika intressenter. Även miljöintresserade journalister hälsas varmt välkomna. Symposiet hålls på engelska.

Syftet med symposiet är att dela resultat från ett internationellt forskningsprojekt som SLU medverkar i och att lyfta fram annan relevant forskning i Sverige, för att därigenom skapa en grund för dialog.

– Framför allt hoppas vi kunna diskutera om vår nuvarande kunskap är tillräcklig för att vi på ett säkert sätt kan hantera riskerna med mikroplast i slam som sprids på jordbruksmark, eller om vi borde följa försiktighetsprincipen tills vi vet mer, säger Martyn Futter, som är forskare vid SLU:s institution för vatten och miljö.

I forskningsprogrammet Impasse* har forskare vid SLU sedan 2016 arbetat med kollegor i Kanada, Spanien, Norge och Tyskland för att bättre förstå riskerna med mikroplast i jordbruksmark. Ett av de viktigaste resultaten i projektet har varit att den största delen av de mikroplaster som hamnar i jorden verkar transporteras bort från systemet. Var mikroplasten hamnar till slut är för närvarande okänt, men partiklarna kan transporteras vidare till sjöar, vattendrag eller tränga ner i grundvattnet.

I projektet har forskarna också intervjuat svenska experter inom regeringen, avloppsrenings-sektorn, forskningsorganisationer och icke-statliga organisationer för att bättre förstå både aktuell kunskap och olika perspektiv på mikroplast som sprids på jordbruksmark via slam.

* Forskningsprogrammet IMPASSE (Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environments) stöds av JPI Water/Formas.

Program och registrering (ingen avgift)
Se: https://impassesverige.weebly.com/index.html

Kontaktperson
Martyn Futter, forskare
Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala
018-67 31 20, martyn.futter@slu.se

Print Friendly, PDF & Email

apr
26
tis
Nordbygg has been moved to April 26-29, 2022 @ Mässvägen 1 Älvsjö, 125 80 Stockholm
apr 26 kl. 09:00 – apr 29 kl. 20:00


Last week, Stockholmsmässan reported that two of the spring’s biggest events – Formex and Stockholm Furniture & Light Fair which were due to be held in January and February have been cancelledNow the decision has also been taken to postpone Nordbygg from April 20-23, 2021 to April 26-29, 2022.

Nordbygg is Northern Europe’s largest meeting place for the construction and real estate industry. Held every two years, the event attracts around 50,000 visitors from the construction sector in Sweden, Scandinavia, the Baltic states and the rest of Europe. In recent years, Nordbygg’s international reputation has grown, the number of foreign visitors has doubled and the proportion of foreign exhibitors has steadily increased.

Since the Swedish Government resolved to ban all large public gatherings and events, Nordbygg’s project team and Stockholmsmässan has intensively worked to enable a safe exhibition to take place alongside with intensive lobbying work to be allowed to open under safe conditions. However, due to the current situation in Sweden and elsewhere, it has become clear that the implementation of Nordbygg in April 2021 is no longer viable. In consultation with the industry, we have therefore decided to move the next iteration of Nordbygg to April 26-29, 2022 – keeping to the regular season and year for the event.

“We could never have predicted that the pandemic would continue this long. Nordbygg is our biggest and most internationally focused exhibition and everyone involved therefore needs a lot of time to prepare. It is therefore crucial that we give everyone plenty of notice about the situation regarding the exhibition. The reality in Sweden and internationally paints a stark picture and unfortunately the best thing we can do is to cancel the exhibition once again and hope for a safe and successful event in 2022 instead,” says Peter Söderberg, Event Manager Nordbygg.

For more information visit www.nordbygg.se or contact:
Peter Söderberg, Event Manager, peter.soderberg@stockholmsmassan.se, +46 8 749 43 93

Related links

https://www.nordbygg.se

Opening hours

Tuesday 9am-5pm
Wednesday 09am-5pm
Thursday 09am-6pm
Friday 09am-5pm

Print Friendly, PDF & Email