Årets Bok i samhällsbyggnadsbranschen är utsedd


En jury har utsett Årets Bok i samhällsbyggnadsbranschen 2022. Priset tilldelas den bok som under året bäst förmedlar och tillgängliggör kunskap. Årets vinnare är Återbruk av byggmaterial av författarna Martina Strand Nyhlin och Johanna Åfreds.

I dag star hela samhällsbyggnadssektorn mitt i en enorm kunskapsutveckling kring hållbarhet. Ett kunskapsbehov som juryn tagit fasta på. Motiveringen lyder:

“Står vi inför ett genombrott för återbruk av byggmaterial i större skala? Med den här boken blir vi övertygade om att det är möjligt! En högaktuell och angelägen bok som på ett lättillgängligt och välformulerat sätt inspirerar och engagerar, förklarar och reder ut.

Här presenteras möjligheter såväl som hinder, från återbruk av planlösningar till återbruk av växter, i en komplett framställning. Boken bjuder på erfarenheter och goda exempel som vi hoppas att hela branschen tar del och inspireras av.”

2022 års jury består av advokaten Viktoria Edelman, arkitekten Herman Arfwedson, Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna och Lars Kaijser informatör, Svensk Byggtjänst. Nominerade böcker ges ut av samhällsbyggnadsbranschens kunskapsföretag, Svensk Byggtjänst.

– Det finns ett behov av mer information och förståelse för hur byggmaterial kan återanvändas. Författarna fyller denna lucka genom att analysera situationen, diskutera hinder och lösningar för återanvändning och beskriver materialens potential genom goda exempel, säger Johanna Kullman, förlagschef på Svensk Byggtjänst.

Priset Årets Bok tilldelas böcker som fyller en kunskapslucka, som är pedagogiskt presenterad och som har långsiktig betydelse för samhällsbyggnadsbranschen.

Medellande Svensk Byggtjänst, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *