Svensk Byggtjänst möter bankernas ökade etikkrav med kostnadsfri e-utbildning


Samtidigt som långivare och investerare ställer allt hårdare krav på att samhällsbyggnadssektorn lever upp till affärsetiska spelregler, prioriterar byggentreprenörerna etikfrågor väsentligt lägre. Nu lanserar Svensk Byggtjänst via Etikforum ett första konkret verktyg: en kostnadsfri e-utbildning i affärsetik på svenska och engelska. Den omfattar grunderna i korruptionsbekämpning,

Svensk Byggtjänst har sedan i höstas uppdraget att samla och sprida sektorns etiska frågor och initiativ via Etikforum, fd Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd.

– Att arbeta för en sund och etisk bransch som motverkar fusk, mutor och människoexploatering är en akut fråga. Inte minst eftersom samhällsbyggnadssektorns långivare ställer allt tydligare krav exempelvis genom det så kallade bankinitiativet, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och ansvarig för Etikforum.

Hon menar att det är svårt för de företag som vill vara schyssta att konkurrera med de som inte är det. Därför är det en mycket angelägen fråga för aktörer i alla storlekar, från de minsta företagen till de största koncernerna.

– Med en kostnadsfri e-utbildning vill vi bidra till att alla aktörer, oavsett finansiella muskler, kan höja baskunskapen inom affärsetik.

I Svensk Byggtjänsts rapport ”863 röster om hållbarhet” från 2022 lyfts frågan om hur viktiga etiska spörsmål är för investerare, banker och försäkringsbolag medan de rankas väsentligt lägre av de tillfrågade byggaktörerna.

– Det är problematiskt att finansmarknadens aktörer ser etikfrågor som mycket mer angelägna än samhällsbyggnadssektorns aktörer. Det här glappet behöver vi överbrygga och det är ett av syftena med en e-utbildning i etik, säger Maria Hernroth.

E-utbildningen är en kostnadsfri introduktion till sektorns etiska frågor och finns på både svenska och engelska. Den riktar sig till alla som arbetar i sektorn och är på väg in i den. Den är uppbyggd kring tre etiska pelare: korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.

Deltagaren får lära sig mer om vad respektive område innebär, varför frågorna är viktiga för sektorn och vad som reglerar respektive område. Utbildningen tar ungefär 20 minuter att genomföra och innehåller interaktiva delar med etiska dilemman och exempel på utmaningar som finns i praktiken. Den kan göras både enskilt och i grupp, på en arbetsplats eller i skolan.

Lanseringen sker i samband med att representanter för Riksbyggen, NCC, Brixly, SEB och Hållbar byggbransch (bankinitiativet) möts i ett samtal för att skapa samsyn om etikfrågornas prioritet. Delta i det kostnadsfria webbinariet kl 9 – 9.45 den 6 september eller se det i efterhand här.

Om Etikforum
Etikforum är en neutral samlingsplats som förenar aktörer från hela branschen för att skapa dialog om etiska utmaningar. Sedan 2022 är forumet en del av Svensk Byggtjänst, och har ersatt det som tidigare kallades Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Medellande Svensk Byggtjänst, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *