Ny rapport: Grönska är det som efterfrågas mest i stadskärnan


Vad krävs för att stadskärnor ska upplevas som attraktiva och vara relevanta för alla som bor och lever i en stad? I White Arkitekters nysläppta rapport Den hållbara staden framkommer det att grönska är det flest personer i Sverige vill se mer av i stadskärnan. Goda shoppingmöjligheter genom fler butiker är sekundärt.

Rapporten Den hållbara staden bygger på en statistisk säkerställd Novus-undersökning om svenska folkets åsikter, beteende och preferenser i den byggda miljön. För att våra städer ska vara både attraktiva och trygga krävs det att stadskärnorna är levande platser som människor trivs och vistas i. I undersökningen har respondenterna därför fått svara på vad de vill se mer av i den stadskärna som de bor närmast.

Resultatet visar att grönområden är något är som mycket efterfrågat. Högst upp på listan hamnar nämligen grönska och planteringar, det uppger så många som 37 procent. Det är framför allt unga mellan 18–29 år som önskar detta, det svarar 45 procent i åldersgruppen. Även fler parker är något som 17 procent önskar.

– Utformningen och planeringen av våra städer är starkt kopplat till hur staden upplevs och används. Insikterna vi får genom vår Novus-undersökning är ett värdefullt stöd för oss. Genom att förstå människors behov och preferenser kan vi skapa större värde för våra uppdragsgivare. Vi kan forma byggnader och platser med utgångspunkt från det människor faktiskt efterfrågar, säger Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter.

Utöver grönska är kommersiella ytor som butiker och uteserveringar något som många önskar. I White Arkitekters Novus-undersökning svarar 30 respektive 27 procent att de vill se mer av detta i stadskärnan. Men även gemensamma ytor som främjar sociala interaktioner och vila är något som hamnar högt upp på listan, hela 25 procent uppger nämligen att de vill se fler torg med bänkar och utemöbler.

– I takt med att våra städer blir allt tätare är det avgörande att planera för grönska, plats för sociala möten och levande gaturum. Detta är funktioner som gör att människor trivs och stärker stadens attraktivitet. Attraktiviteten i sin tur har stor påverkan på stadens varumärke och ekonomiska värden, inte minst fastighetsvärden, säger Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter.

Läs rapporten Den hållbara staden här.

Topp fem: Detta skulle svenskarna vilja se mer av i stadskärnan
1. Grönska och plantering 37 procent
2. Butiker 30 procent
3. Uteserveringar 27 procent
4. Parkeringsmöjligheter 26 procent
5. Torg med bänkar och utemöbler
för vila eller spontana möten 25 procent

Bilaga
Vad, om något, av följande skulle du främst vilja se mer av i stadskärnan?

Medellande White Arkitekter, Göteborg

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *