Skogen i fokus när White ställer ut på Biennale Architettura 2023


Den 18:e internationella arkitekturutställningen La Biennale Archittetura di Venezia öppnade. Tidigare i våras blev det känt att White blivit inbjudna av årets kurator Lesley Lokko att ställa ut på huvudutställningen The Laboratory of the Future. Whites bidrag till utställningen lyfter frågan om det är möjligt att hitta en balans mellan skogen som resurs och det brådskande behovet att bevara och återuppbygga känsliga ekosystem.

The Laboratory of the Future syftar till att lösa två av vår tids största utmaningar ”decarbonisation” och ”decolonisation”. White ställer ut i Arsenalen under temat ”Dangerous Liaisons” som arkitektkontoret tolkar genom att presentera och analysera relationen mellan storskalig träarkitektur, skogsbruket och skogen. Byggbranschen står för en hög andel av koldioxidutsläppen. Trä binder koldioxid och kan därför bidra till att sänka klimatpåverkan från byggnation. Skogsindustrin är en viktig hörnsten i svensk ekonomi och spelar en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Samtidigt är frågan om hur storskaligt byggande i trä påverkar den biologiska mångfalden och den kulturella betydelsen av skogen komplex.

White tar i den 18:e internationella arkitekturutställningen La Biennale di Venezia avstamp i det 20 våningar höga trähuset Sara Kulturhus i Skellefteå och undersöker hur ett träprojekt i den skalan påverkar skogen. Arkitektkontorets bidrag består av tre dokumentärliknande filmer som visar skogen, skogsindustrin och Sara Kulturhus. Utställningen undersöker projektets materialåtgång och råvaruuttaget ur skogen som det givit upphov till. Genom intervjuer med representanter från skogsindustrin, Naturskyddsföreningen och samekulturen lyfter utställningen flera perspektiv på skogen och dess betydelse.

Biennale Architettura 2023 White Arkitekter

– Under senare år har träbyggandet fått en renässans. Drivet att öka takten i omställningen till klimatneutralitet är positivt. Samtidigt är det viktigt att förstå konsekvenserna av våra metoder och driva utvecklingen av våra städer på ett hållbart sätt. Hur finner vi balansen mellan skogen som råvara å ena sidan och att värna biodiversiteten och värdefulla ekosystem å andra sidan? Vi vill lyfta olika perspektiv då frågorna vi tar upp inte går att resonera kring som svart eller vitt. Vårt bidrag blir ett samtal kring modernt träbyggande med Sara Kulturhus som exempel. Vi vill inspirera till diskussion om hur vi kan lyfta oss ännu ett steg i vårt sätt att arbeta med formgivning i trä i balans med naturen, säger Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter.

När White i år ställer ut i Arsenalen är det som en av få representanter från norra Europa.

– Vår inbjudan till arkitekturbiennalen 2023 är ett resultat av ett långvarigt strategiskt arbete där vi arbetar med formgivning som metod att nå hållbarhet. Flera politiska initiativ exempelvis New European Bauhaus och EU-taxonomin ökar efterfrågan på hållbar arkitektur. Det är något vi känner av i form av ökad efterfrågan på vår kunskap från nya geografier, säger Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter. Den 18:e internationella arkitekturutställningen La Biennale di Venezia pågår från den 20 maj till den 26 november 2023.

Medellande White Arkitekter, Göteborg

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *