RIT-avdrag och breddad a-kassa dämpar lågkonjunkturens effekter


Lågkonjunkturen och räntehöjningarna lamslår byggbranschen och arkitektkontoren säger upp personal i oroande takt. Allra svårast har de unga arkitekterna som just tagit examen. Vid ett möte i går med bostadsminister Andreas Carlson lyfte Sveriges Arkitekter två konkreta förslag som dämpar lågkonjunkturens effekter: Inför ett RIT-avdrag för klimatförbättrande arkitekttjänster för privatpersoner, och bredda a-kassan till att även omfatta nyutexaminerade högskolestudenter.

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) hade bjudit in fackförbundet och intresseorganisationen Sveriges Arkitekter och arbetsgivarförbundet Innovationsföretagen till ett möte om läget för arkitektbranschen i rådande lågkonjunktur på tisdag den 20 juni.

För Sveriges Arkitekters räkning deltog förbundsdirektör Tobias Olsson och samhällspolitisk chef Margareta Wilhelmsson. De lämnade över förslag på klimatsäkrade konjunkturåtgärder att få ner arbetslösheten i arkitektkåren och genomföra klimatomställningen i byggbranschen.

– Vi riskerar en större arbetslöshet än på länge. Framför allt är det nyexaminerade arkitekter som står helt utan jobb. Erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer är att hela årskullar i värsta fall kan stå utan jobb och därför söker sig till andra branscher. När konjunkturen vänder kommer vi att behöva allihop, säger Tobias Olsson.

En färsk enkät från förbundet visar att endast en tredjedel av de som tog examen 2021–23 jobbar som arkitekter och att hälften känner noll framtidstro. Sveriges Arkitekter föreslår därför att regeringen ska genomföra Sacos förslag om att även nyutexaminerade ska kunna få a-kassa, genom att införa ett examensvillkor. Det ger unga arkitekter som söker jobb och är medlem i a-kassa möjligheter att fortsätta stå på egna ben och mindre risk att behöva lämna branschen.

Men utmaningen är inte ”bara” att få igång byggandet igen. Vi befinner oss i en klimatkris där byggbranschen är den näst största utsläpparen och alltså behöver dra ett tungt lass. Vi behöver insatser som inte enbart skapar sysselsättning, utan med så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Det innebär att utveckla vårt befintliga bostadsbestånd, cirkulärt, genom om- och tillbyggnad samt (energi)renovering.

– Vi vill att regeringen inför ett RIT-avdrag för klimatförbättrande arkitekttjänster för privatpersoner, säger Margareta Wilhelmsson. Det är ett förslag för klimatet, konjunkturen och plånboken som ger möjlighet för privatpersoner att resurseffektivisera sina hem och påverka sina boendekostnader.

Det är viktigt att RIT-avdraget blir den enskilda människans reform och inte en väg för kommersiella aktörer att exploatera småhusområden och förändra dess villakaraktär. Den befintliga boytan utnyttjas effektivare, mer klimatsmart, och arkitekter kan ta sig an en större samhällsnyttig marknad. Arkitekten är den konsult som kan hitta lösningar på ekvationen att skapa fler bostäder i bostadsbristen Sverige genom att använda det befintliga byggnadsbeståndet bättre.

Medellande Sveriges Arkitekter, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *