Volvo Cars rapporterar rekordresultat för årets första sex månader


Volvo Cars rapporterade 23 juli det bästa halvåret för försäljning och rörelseresultat i bolagets 94-åriga historia, som följd av en ökad efterfrågan på bolagets bilar i samtliga försäljningsregioner.

 

Halvårsrapporten, som finns här, visar att omsättningen ökade med 26 procent till 141 miljarder kronor drivet av en stark efterfrågan och gynnsam försäljningsmix. Rörelseresultat var 13 miljarder kronor under årets första sex månader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4 procent.

Försäljningen för perioden återhämtade sig med 41 procent jämfört med motsvarande pandemipåverkade period under 2020. Det var även en ökning med 11,7 procent jämfört med 2019, vilket är en mer jämförbar rapporteringsperiod eftersom den inte innehåller pandemieffekter. Under de senaste tolv månaderna såldes cirka 775.000 bilar, vilket är nära målet på 800.000 bilar som sattes för tio år sedan.

”Företaget fortsatte att växa starkt trots den brist på halvledare som påverkat hela branschen, men – vilket är ännu viktigare – vi visade också att vi har en ledande position inom den pågående omställningen av bilindustrin”, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars koncernchef.

Volvo Cars har som målsättning att bli det företag som ställer om snabbast inom branschen och att erbjuda ett helt elektriskt utbud år 2030.

Att Volvo Cars elektriska bilar lockar kunderna påvisas av den stora efterfrågan på företagets Recharge-modeller under första halvan av året. Försäljningen av såväl helelektriska modeller som plug-in hybrider ökade betydligt och utgör nu 25 procent av den globala försäljningsvolymen. Det motsvarar den högsta andelen av elektrifierade bilar i proportion till den totala försäljningen bland traditionella biltillverkare.

Som en del av inriktningen mot full elektrifiering lanserade Volvo Cars sin andra helt elektriska bilmodell, Volvo C40 Recharge. Vi har dessutom stärkt vår strategi för online-försäljning för att möta våra kunders behov. Från och med nu kommer all helt elektriska bilmodeller enbart att vara tillgängliga via volvocars.com, och våra kunder kan välja var de vill lägga sin order; hemifrån, från en Volvo Studio eller tillsammans med en återförsäljare. Vi kan nu erbjuda online-försäljning på ett flertal marknader, med ett transparent och flexibelt kunderbjudande, som inkluderar service, garanti heltäckande försäkring. Care by Volvo, företagets abonnemangserbjudande, har haft en femfaldig ökning under de första sex månaderna till över 10.000 avtal.

Att säkerställa miljömässigt hållbara batterier är en viktig fråga för Volvo Cars. Företaget har därför inlett ett samarbete med Northvolt som strategisk partner för gemensam utveckling och tillverkning av nästa generations battericeller.

I syfte att fokusera på elektrifiering håller Volvo Cars på att bryta ut sina verksamheter för förbränningsmotorer till en ny enhet, Aurobay, där Geely Holding kommer att vara huvudsaklig aktieägare. Genom Aurobay kan synergier realiseras samtidigt som tillgången på konkurrenskraftiga förbränningsmotorer till hybrider säkerställs fram till att företaget är helt elektriskt.

”Volvo Cars har framgångsrikt transformerat verksamheten under ett årtionde. Bilindustrin förändras mer än någonsin och vi är fast beslutsamma om att vara det företag som ställer om snabbats”, säger Håkan Samuelsson.

I maj kommunicerade styrelsen att man undersöker möjligheterna att notera bolaget på Stockholms-börsen (Nasdaq Stockholm). Den utvärderingsprocessen fortskrider.

Med det kommande halvåret i åtanke, upprepar Volvo Cars sin prognos för helåret. Såvida tillgången på halvledare inte förbättras, förväntas ingen försäljnings- och omsättningstillväxt för det andra halvåret jämfört med motsvarande period förra året trots en stor kundefterfrågan.

Volvo Car Group 2020
Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

Meddelande Volvo Cars Group AB, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *