Göteborgs första byggnad i hampakalk byggs på Hisingen


Den fossilfria förskolan Hoppet, som just nu byggs på Backa kyrkogata, kommer att få ett återvinningshus i hampakalk. Det blir förmodligen det första i Göteborg som byggs med det nya klimatsmarta byggnadsmaterialet.

Förskolan på Backa kyrkogata är Sveriges första med ambitionen att bli fossilfri i alla led, från byggmaterial till transporter och inredning. Helt fossilfri blir den inte, men utsläppen av växthusgaser beräknas minska för de stora byggdelarna med 70 procent jämfört med en vanlig förskola.

Till en komplementbyggnad, som ska vara ett hus för återvinning och avdelad ställplats för barnvagnar, har lokalförvaltningen valt det annorlunda byggnadsmaterialet hampakalk.

– Så vitt vi vet är det den första byggnaden i Göteborg som byggs med hampakalk, säger innovationsledare Elsa Fahlén. Det har många bra egenskaper som eftersträvas vid husbyggen. Konstruktionen blir tung och har god isolering, är lufttät, ljudisolerande och har dessutom goda fukt- och temperaturutjämnande egenskaper.

Innovativa material

Byggandet av Hoppet innebär en utmaning för lokalförvaltningen, som är byggherre. Redan i förstudien gick förvaltningen ut brett och sökte leverantörer av material som skulle vara fossilfria eller så klimatneutrala som möjligt. Och nu ska alltså hampakalk testas i en mindre byggnad på förskolans gård.

– Hampakalk är inte ett nytt material, men nytt för oss. Det har använts sedan början av 90-talet i Frankrike. Där håller man nu på att bygga ett 15-våningshus i hampakalk, så där har de kommit riktigt långt, berättar Elsa.

Göteborgsföretaget House of Hemp ska tillverka väggarna i hampakalk till byggnaden.

– Väggelementen kommer att prefabriceras på Ringön och det finns möjlighet för studiebesök och se tillverkningen live, säger Elsa.

Elsa föreläste nyligen på en internationell konferens om hampa med ungefär 300 åhörare från nästan samtliga världsdelar.

– Hoppet fick stort utrymme på konferensen och lyftes fram som föregångare för många andra aktörer, vilket är fantastiskt roligt. Vi fick frågan om vi kommer att visa upp de material vi använder i Hoppet och det är precis vad vi har tänkt att göra. Planen är att skapa en Virtual Reality (VR)-miljö inom ramen för ett samarbete med Naturvårdsverket och Smart City Sweden. Då kan man gå runt virtuellt i förskolan och titta på de innovativa material som vi använt, oavsett var du befinner dig i världen och utan att behöva flyga.

– Jag älskar nördiga konferenser, man lär sig så mycket. Vi fick till exempel se på live när prefabricerade element av hampakalk tillverkades. En blandning av hampa, kalk och vatten sprutades in i en bärande stomme av trä.

Det gensvar som projektering och byggande av fossilfria förskolan Hoppet har gett, visar att byggbranschen är redo för klivet in i en mer klimatsmart värld. Att planera för en högre grad av cirkularitet av nya byggnader, innebär minskad resursanvändning, minskat byggavfall, minskade transporter och därmed även minskad klimatpåverkan.

– När första Hoppet-förskolan på Backa kyrkogata någon gång långt in i framtiden är uttjänt, kan byggkomponenterna återbrukas eller materialåtervinnas i större utsträckning än en traditionell förskola, och det är rätt väg att gå, menar Elsa.

– Vi hoppas att vi med Hoppet kan visa att det är möjligt att nå fossilfri byggnation inom tio år.

Fakta om hampakalk
Hampakalk består av industrihampa som finhackats och blandats med vatten och kalk. Hampa är ett bra material ur klimatsynpunkt då det binder koldioxid genom fotosyntesen när den växer. Hampaplantan är snabbväxande även i svenskt klimat och skördas årligen. Det är den inre kärnan av hampan som an­vänds till hampakalk.

Hampakalk har många egenskaper som eftersträvas vid byggnation – det är naturligt, brandbeständigt, isolerande och med goda fukt- och temperaturutjämnande egenskaper.

Meddelande Göteborgs Stad

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *