Litteraturexporten stabil under 2020 trots pandemin


Den svenska litteraturexporten klarade pandemiåret över förväntan. Trots inställda bokmässor och resor påverkades inte de totala siffrorna i någon större utsträckning. Intäkterna ökade med drygt 8 miljoner kronor, medan antalet skrivna kontrakt gick ned något. Det visar Exportstatistiken, som Svenska Förläggareföreningen presenterar idag.

Svenska Förläggareföreningen har i samarbete med de litterära agenturerna för tredje året i rad tagit fram statistik över den svenska litteraturexporten. Trots ett turbulent år, utan traditionella bokmässor och resor, uppger agenterna att de ändå har lyckats sälja rättigheter framgångsrikt. Såväl intäkter som antal kontrakt ligger totalt sett på ungefär samma nivå som de gjort de två föregående åren. Det har dock varit svårare att etablera helt nya författarskap.

– Det är glädjande att se att de inställda mässorna och det begränsade resandet under pandemin inte medfört en stor nedgång för den svenska litteraturexporten. Det är också väldigt intressant att vi, när vi nu tagit fram den här statistiken i tre år, kan börja se mönster över tid. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Exportstatistiken, säger Kristina Ahlinder, VD Förläggareföreningen.

I kronor räknat inbringade exporten nära 308 miljoner. Det är drygt 8 miljoner, eller 2,8 procent, mer än under 2019.

Antalet tecknade kontrakt för utgivning av svenska upphovsmäns litterära verk i utlandet minskade under 2020 med 51 st eller 2,0 procent i förhållande till 2019.

Om Exportstatistiken

Statistiken är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och omfattar som framgår endast tre kalenderår. Vi menar att den ändå, trots en del mindre brister, ger en fin indikation på omfattningen och utvecklingen av exporten. Uppskattningsvis omfattar den 95 procent av all export av svenska utgivningsrätter till utlandet.

Med litteraturexport avses antal skrivna kontrakt och värdet av dem, dvs. de intäkter kontrakten inbringar till Sverige. 22 agenturer har besvarat enkäten.

Meddelande Svenska Förläggareföreningen, Stockholm

   
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *