Fastighetsförsäkringen – vanligaste sakförsäkring


Vilket skydd ger fastighetsförsäkringen? Och hur ska ett försäkringsfall regleras. Att förklara hur ett försäkringsskydd ser ut och att beskriva hur skadereglering går till är normalt ingen lätt uppgift. Denna nya bok är därför utformad så att läsaren enkelt ska kunna sätta sig in i hur en fastighetsförsäkring är utformad och hur en skada som försäkringen täcker ska regleras.

Ett stort antal frågor om försäkringsskyddet och skaderegleringen besvaras med två olika typer av svar: Ett kort och ett utförligt. Med detta upplägg är all juridik i boken lätt att ta till sig även för en läsare som inte är jurist.

Boken utgår från de nu gällande försäkringsvillkoren i fyra representativa försäkringsbolag här i landet och observerar de skillnader som finns mellan dessa bolags försäkringsskydd.

I boken beskriver författaren också den rättspraxis som under detta sekel utvecklat sig inom den aktuella försäkringsrätten. Ett nytt utförligt rättsfallsregister ingår.

Boken är mycket lämplig att användas både som lärobok i försäkringsrätt för företag och som handbok för fastighetsägare, fastighetsförvaltare och andra som söker information om försäkringsskydd och skadereglering ifråga om fastighetsförsäkring.

Boken bygger på författarens nära 50 års praktiska erfarenhet från utformning av försäkringsvillkor och skadereglering.

FAKTA
Författare: Harald Ullman
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 272
Format: 169 x 239
Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

Meddelande Svensk Byggtjänst, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *