Hållbar arkitektur i kallt klimat – ny bok


Det finns hus som håller längre och åldras vackrare än andra. Vissa hus klarar sig bättre när byggnadens beständighet, funktion och andra arkitektoniska egenskaper sätts på prov.

Hållbara hus i kallt klimat – 31 hus från Finland i öster till Kanada i väster. Bakom alla dessa exempel finns det någon som haft en vision om hur husen ska vara beskaffade i funktion, gestaltning och hållbarhet. I denna bok får arkitekten komma till tals och berätta sin historia, just den arkitekt som ansvarat för utformningen i projektet och som haft en vision och eftersträvat att uppnå särskilda hållbara arkitektoniska kvaliteter.

Boken visar hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat genom trettioen exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA. Projekten i boken presenteras ur sex intressanta hållbarhetsperspektiv – energi, material, återbruk, platsen, klimat och funktion. Varje hus/projekt presenteras med fotografier och arkitektens beskrivning av huset.

Arkitekturen karakteriseras baserat på hållbarhet, gestaltning och funktion. På det sätt byggnaderna presenteras får de tre begreppen olika utrymme. För att samla och kategorisera byggnaderna så har de sammanförts i sex olika kategorier, som vart och ett utgör ett eget avsnitt.

De olika kategorierna är: 1. Lågenergi, 2. Material, 3. Återbruk, 4. Platsen, 5 Klimatet och 6. Funktion.
Boken vänder sig till arkitekter, arkitektstuderande, fastighetsutvecklare, projektörer, byggherrar, förvaltare och andra med intresse för hållbart byggande. Redaktörer är Ulf Nordwall, teknisk licentiat inom arkitektur och verksam på Peab inom projektutveckling och Thomas Olofsson, professor vid Umeå universitet.

Sedan tidigare finns Hållbara hus i kallt klimat. 22 hållbara hus från Bollnäs till Kiruna 1994–2014, utgiven av Svensk Byggtjänst.

FAKTA
Redaktörer: Ulf Nordwall och Thomas Olofsson
Omslag: Mikke Hedberg
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 220
Format: 226 x 280 mm
Inbunden fyrfärg, rikt illustrerad

Boken har parallella texter på svenska respektive engelska.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *