AMA EL 22 och RA EL 22 är klar – finns nu som tryckta böcker


Den nya utgåvan av referensverket AMA EL med tillhörande RA och MER är nu färdig. Utgåvorna är revideringar av AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), RA och MER EL 19 som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och litteratur samt branschens behov och kollektiva kunskap.

AMA EL 22 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på objektet. Genom RA EL 22 får projektörer råd och anvisningar om som är relevanta vid upprättande av tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 22.

Några nyheter i AMA och RA EL 22:
Nya och uppdaterade texter om fordonsladdning. Ny struktur för kabelstegar och kabelrännor. Ändrat synsätt på ljuskällor och belysningsarmaturer. Strukturella ändringar för flerfunktionsnät och fastighetsnät.
Hissars dörrar och dörrmaskinerier beskrivs tillsammans. Avsnitt om trafiksignaler för vägtrafik har tillkommit.

Till AMA EL 22 och RA EL 22 hör även mät- och ersättningsregler för elarbeten MER EL 22. Reglerna används när förfrågningsunderlaget ska innehålla mängdförteckning kopplad till teknisk beskrivning upprättad i anslutning till AMA EL 22.

Fakta:
Utgivningsår: 2022
Utgivare: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 344

RA EL 22 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 22 och innehåller uppgifter som är relevanta att beakta och föra in i en teknisk beskrivning. RA EL 22 är en revidering av RA EL 19 som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och litteratur samt branschens behov och kollektiva kunskap.

Till RA EL 22 hör även AMA EL 22 och MER EL 22.

Förändringar som sker till nästa utgåva av dessa redovisas i AMA-nytt EL och VVS & Kyla.

Boken AMA VVS och Kyla 22 är klar – ny uppdaterad version

Den nya uppdaterade utgåvan av AMA VVS & Kyla är nu klar och finns tillgänglig i tryckt format. De fem största förändringarna i AMA VVS & Kyla 22 berör kontroll, injustering, rensluckor, värmebärare samt styr och övervakning.

Boken AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19 och är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

I utgåvan finns uppdateringar och förändringar på områden som användare upplevt oklara, där det finns ny branschpraxis och där teknikutvecklingen tagit större språng. Det handlar om tydligare gränsdragning mellan styr, el och vvs, problem med korrosion och vätskekvalitet i slutna vätskesystem, injustering av vätskesystem, omfattning och placering av rensluckor i ventilationssystem samt vikten av avtalad kontroll.

Enligt Jan Fredriksson, AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst och en av projektledarna, har ett stort fokus lagts på resultatet i ett projekt. Mycket kretsar kring Y-kapitlet som handlar om kontroll och överlämning.

– Det råder ofta oenighet om hur kontroller ska vara dokumenterade. För att förbättra detta har vi förtydligat den avtalade kontrollen. Begreppet egenkontroll har tagits bort för att undvika förväxling med företagets kvalitetsledningssystem, säger Jan Fredriksson.

I övrigt är referenser till litteratur och standarder uppdaterade, rådstexter kompletterade och förtydligade och innehållet som helhet aktualiserat. Tanken är att medvetenheten ska öka hos beställare, projektörer och entreprenörer. Det ska bli lättare att prissätta, veta vad som ska göras och slutligen avgöra om avtalade krav är uppfyllda. Kvaliteten på utförda arbeten ska helt enkelt bli bättre.

Samordning med nya installationsregler från Säker Vatten och Branschstandard Teknisk Isolering samt generella uppdateringar och anpassningar har tagits hänsyn till i AMA VVS & Kyla 22. Till referensverket hör även RA VVS & Kyla 22.

Fakta:
Utgivningsår: 2022
Utgivare: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 344

Meddelande Svensk Byggtjänst, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *