Stockholms arkitektförenings pris Guldrummet går i år till initiativet Levande Stockholms uteplatser. Det är ett koncept från Stockholms stad som förvandlar gator och torg till bilfria platser, pop up-parker och gågator där folklivet får ta plats. Priset delades ut igår den 23 maj vid föreningens möte på Färgfabriken.

– Vi har följt Levande Stockholm sedan starten 2015 och är imponerade över hur väl projektet växer. Från en enda gata i innerstaden till flera, som nu spiller över till ytterstaden. Initiativet väcker frågor om hur vi kan göra våra offentliga rum mer inbjudande, grönskande och vackrare, säger Elisabet Elfström, vice förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och landskapsarkitekt LAR/MSA.

Det prisade projektet leds av Trafikkontoret i Stockholms stad och vidareutvecklas varje år i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och näringslivet. Syftet är att levandegöra stadens offentliga rum. I sommar blir bland annat Rörstrandsgatan gågata, Bredängstorget blir sommartorg och Vasagatan får en pop up-park.

Juryns motivering till vinnaren Trafikkontorets gågator lyder:
Genom initiativet Levande Stockholm har Trafikkontoret satt fokus på vilka som är viktiga och ska få plats i staden – människorna, inte bilarna. Sedan 2015 har staden förvandlat gator och torg till levande uteplatser och gågator utan trafik. Målet är att göra det offentliga rummet mer tillgängligt för alla och bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling. Från att ha varit ett projekt i den mindre skalan, främst inriktat mot innerstan, har det vuxit och involverar nu flera delar av Stockholm, såväl innerstad som ytterstad, sommar som vinter. Projektet inspirerar nu andra platser runt om i landet och visar hur tillfällig arkitektur, med små medel, kan hjälpa till att minska bilens inverkan i våra gemensamma offentliga rum, till förmån för grönska och möten. Kanske kommer vi till och med se dessa permanentas en vacker dag?

Stockholms arkitektförening delar varje år ut priset Guldrummet. Det går till den eller dem som på ett värdefullt sätt bidragit till och stimulerat det offentliga samtalet om arkitektur. Prissumman på 30 000 kronor kommer att gå till ett event på någon av Levande Stockholms platser, alltså inte gå in i den ordinarie kommunbudgeten. I år fanns ytterligare två nominerade, Arkdes utställningsrum Boxen och stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen.

– Pristagaren gör Stockholm till en mer levande plats, folk kommer ut ur sina bostäder och möts på stan. Barn klättrar på möblerna och det känns tryggare att låta småbarn gå själva. Ett bra exempel på hur visioner från arkitekter hjälper till att förändra hur vi uppehåller oss i staden och det faktum att gågatorna gör så att fler väljer andra färdmedel än bilen. Initiativet får också priset för att det har spridits till ytterstaden, säger Emilia Hallin, juryns ordförande och arkitekt SAR/MSA.

Meddelande: Sveriges Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email