Broparken nominerad till Landskapsarkitekturpriset


Broparken är ett tekniskt dagvattensystem som förvandlats till ett attraktivt och gemensamt stadsrum med bäck, ängar och fruktträd. Parken, som är gestaltad av White Arkitekter, har blivit en levande och omtyckt stadspark liksom en viktig del av stadens ekosystem med livsmiljö för exempelvis uttrar, hägrar och pollinerande insekter. Nu har projektet blivit nominerat till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

Broparken var utgångspunkten i utvecklingen av den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Den bärande idén var att skapa en park där bäckens viktiga funktion som dagvattenledning bibehölls samtidigt som sociala och ekologiska värden skulle skapas. Idag är parken en grönskande ryggrad i stadsdelen med mötesplatser, promenadstråk, platser för vila, för äventyr och med bäcken som ständigt levande element.

– Vi är fantastiskt glada och stolta över att projektet blivit nominerat till Landskapsarkitekturpriset. Med intim skala, omsorgsfull gestaltning av det gröna och möjlighet till vattenkontakt har parken blivit en naturlig, social och rekreativ nod i Vallastaden, säger Charlotta Davidsson, ansvarig landskapsarkitekt på White.

Broparken bygger på överlagrade funktioner; ett parkrum för rekreation, en teknisk dagvattenledning och en länk för biologisk mångfald. Med anpassad vegetation och robusta konstruktioner är gestaltningen anpassad för att klara skiftande vattennivåer med flöden som kan variera mer än en meter över ett dygn.

– Broparken är ett bra exempel på hur den förtätade stadens parkmark kan bära många viktiga stadsbyggnadsfunktioner och hur helheten blir större än summan av delarna, säger Charlotta Davidsson.

Vinnaren av Landskapsarkitekturpriset avslöjas på Arkitekturgalan som äger rum den 25 mars.

Meddelande white arkitekter, Göteborg

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *