Årets bästa bostadshus finns i Malmö, Stockholm eller Uppsala. Juryn för Sveriges Arkitekters Bostadspris har nominerat fyra flerbostadshus, alla med höga boendekvaliteter där innovation och nyskapande står i fokus. Vinnaren koras på Arkitekturgalan den 19 mars.

– Syftet med Bostadspriset är att höja kvaliteten i bostadsbyggandet. Det gör vi genom att uppmärksamma nytänkande exempel på när bostadsarkitektur möter dagens krav på och föreställningar kring vad som är en god bostad, säger Elisabet Elfström, vice förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

De fyra byggnaderna är utvalda bland ett 70-tal inskickade förslag. Juryn har därefter besökt 19 bostadshus för att på plats studera hur de förhåller sig till omgivningen, hur planlösningarna fungerar och hur de nytänkande lösningarna möter verkligheten.

– Dagens kvalitetsprojekt har lämnat idén om att mekaniskt dela in människor i olika kundgrupper ifråga om familjebildning eller arbete. In kommer istället lyhörda tolkningar av boendets olika schatteringar, mer som blues eller poesi än som standarder. Att driftiga och kunniga fastighetsutvecklare tar ansvar för att göra vackra, positiva avtryck i stadsbilden är också glädjande. Det är rimligt att som medborgare ha höga förväntningar på dem som agerar i de offentliga rummen, kommenterar juryns ordförande, arkitekt SAR/MSA Ingrid Reppen.

Ohboy i Malmö är en korsning av bostäder och hotell. Cord Siegel, som är ansvarig arkitekt SAR/MSA och vars företag Hauschild + Siegel byggt projektet i egen regi, har bytt bort plats för bil mot en stor cykelparkering. Det finns även plats att ställa cykeln på varje lägenhetsplan och lånecykel för vart och ett av de 31 hotellrummen. Ohboy har smarta ekologiska lösningar, som minskat energibehov genom bergvärme och solceller samt odlingslådor i anslutning till de 55 hyresrätterna för ökad biodiversitet.

Användandet av växter för att höja boendekvaliteten är utmärkande även för 79&Park i Stockholm, en bostadsrättsförening med 168 lägenheter i det högre prissegmentet. Bjarke Ingels på danska kontoret BIG är ansvarig arkitekt och Oscar Properties beställare. De klättrande terrasserna och dess grönska, som ger prägel åt huset och plats för kontemplation, är boendekvaliteter som juryn lyfter. Det är även den fria formen som skapar flera individuella bostadstyper.

Lyceum i Stockholm är en ombyggnad av två universitetsbyggnader till bostadsrättsförening med 69 lägenheter. ”Det mest hållbara huset är det som inte rivs”, konstaterar juryn i sin motivering och nominerar det för den skickliga balansgången mellan att ta vara på och ta tillbaka husens historia – från 1898 respektive 1956 – och berika dem med nya kvaliteter. Husen ligger inom ett byggnadsminnesförklarat kvarter. Ansvarig arkitekt är Andreas Martin-Löf, arkitekt SAR/MSA, och beställare Oscar Properties.

Inspiration Rosendal i Uppsala bockar av både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sina 347 bostadsrätter. De är små, 1–3 rok, och har låga boendekostnader för att studenter och andra med små plånböcker ska kunna bo där. Energiförbrukningen är mycket låg och den boende har möjlighet att påverka sin egen förbrukning via en app. Huset har många möjliga platsen för sociala möten, de mest spektakulära ett gym i sex våningar och en löparbana på taket. Ansvariga arkitekter är Mikael Ahrbom, arkitekt SAR/MSA och Michael Christensen, arkitekt MAA, Christensen & Co Arkitekter och beställare Rosendal Fastigheter.

Meddelande Sveriges Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email