Många faktorer måste stämma överens för att Klätterservice reparbetare ska kunna utföra förbättringsmålningen på Turning Torso. Vädret är avgörande, regn och vind beaktas dagligen. För att kunna måla med den två-komponentsfärg som är föreskriven krävs det bra förhållanden. Efter slipning mäts stålytans struktur och vid målning mäter reparbetarna salthalt, luftfuktighet, luftens och stålets temperatur och räknar ut daggpunkten som avgör om arbetet kan utföras. Alla mätvärden måste ligga inom uppsatta gränsvärden och allting dokumenteras noggrant.

-Detta är ett spännande projekt ur många aspekter. Rent praktiskt och säkerhetsmässigt är det en utmanande byggnad att arbeta på och det är kul att få jobba med problemlösning utöver det vanliga. Det finns även en mängd arbetsmiljöaspekter att ta hänsyn till. Reparbetarna måste t.ex. ha härdplastutbildning, genomgå läkarundersökning och arbetar i helkroppsdräkt och skyddsmask, säger Jon Enström, projektledare, Klätterservice.

Turning Torso sträcker sig 190 meter över havet. Den arkitektoniska konstruktionen består av nio delar som tillsammans vrider sig en kvarts varv från botten till toppen. Ramverket, som ser ut till att hålla delarna på plats, har 20 knutpunkter. Det är vid dessa som reparbetarna utför sitt målningssarbete. Stålet avfettas och hetvattenspolas, lös färg slipas bort och ytan rengörs igen efter en ytprofilsmätning. Det är viktigt att ytan, efter förbehandling, målas med grundfärg direkt. Efter varje strykning kontrolleras färgens skikttjocklek och arbetet fortgår till det att önskad skikttjocklek är uppnådd. I de sista momenten målas ytan med täckfärg i flera lager. För att minimera stillestånd i projektet krävs en stor flexibilitet, därför arbetar reparbetarna parallellt med flera knutpunkter i olika stadier och på olika delar av fasaden.

-Vi ställer höga krav på våra leverantörer så att våra fastigheter underhålls långsiktigt och med hög kvalitet. Vårt samarbete med Klätterservice sträcker sig över lång tid och vi känner oss mycket trygga med att de utför uppdraget, säger Lennart Eckerholm, förvaltare, HSB Sundsfastigheter.

Som på alla projekt Klätterservice genomför finns det minst en SPRAT eller IRATA Level 3 supervisor med som ansvarig för säkerheten. Projektet har från början drivits med säkerheten som utgångspunkt och ett gediget arbete är nedlagt på riskanalyser och räddningsplaner. Arbetet kommer att fortgå under sommarmånaderna och avslutas i augusti/september för att troligen fortsätta med en ny etapp under 2019.

Klätterservice utförde under 2017 en grundlig inspektion av dessa delar av konstruktionen och fastslog tillsammans med HSB att underhållsmålning var aktuell.

-Precis som alla andra fastigheter måste även Turning Torso underhållas. För oss är detta ett prestigefyllt uppdrag som ställer höga krav på oss. Vi har haft ett nära samarbete med HSB med den gemensamma målsättningen att arbetet vi nu genomför ska hålla hög kvalitet och för lång tid. Väderförhållandena vid den skånska kusten är inte de mest tacksamma så jag tycker att det känns förnuftigt att HSB är proaktiva gällande underhållsplanen för Turning Torso, säger Jon Enström.

Allt utfört arbete kontrolleras av Kiwa, en oberoende konsult för besiktning. Kiwa’s experter på stål har godkänt de arbetsmoment, metodbeskrivningar och system för egenkontroll som Klätterservice har tagit fram.

Klätterservice AB

Print Friendly, PDF & Email