Barsebäck blir internationellt museum


Nedlagda Barsebäcks kärnkraftverk byggs om till ett internationellt museum i miljardklassen. Istället för den planerade rivningen kommer byggnaderna kulturmärkas och ett internationellt centrum för modern betongarkitektur byggas till.

”När Norrköpings industrier runt strömmen byggdes var det inte en arkitektur med estetiska hänsyn, men nu skulle knappt någon vilja förneka att de ingår i vårt kulturarv.” Det skriver Pierre Graasten, anställd på Statens Skönhetsråd, i ett pressmeddelande till Opulens om att Barsebäcks kärnkraftverk nu får en kulturmärkning av klass 2.

Vidare säger han att den ofta kontroversiella österrikiska arkitekturbyrån Coop Himmelb(l)au ombetts att komma in med förslag om ett annex som kommer att fungera som informationsbyrå och en utställning som handlar om kärnkraftverkets förhållande till den modernistiska betongarkitektur som under 1900-talet växte fram med tongivande namn som Le Corbusier och Walter Groupius.

Opulens kommer att skriva mer om detta när konturerna kring detta spännande projekt blivit tydligare.

www.opulens.se

Meddelande: Magasinet Opulens, 602 26 Norrköping

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *