Småländska skogen som inspiration bakom inredningen i Jönköpings nya domstolsbyggnad


Med inspiration från de småländska skogarna och John Bauers sagolika skildring av dem har White Arkitekter på uppdrag av Domstolsverket tagit fram den inre gestaltningen av Jönköpings nya domstolsbyggnad med Göta hovrätt och Kammarrätten. Inredning präglas av ett enkelt formspråk, beständiga material och återbruk.

Efter ett 370 år långt hyreskontrakt i 1600-talsbyggnaden vid Hovrättstorget i Jönköping, har Göta hovrätt och Kammarrätten nu flyttat in i nya lokaler vid Slottskajen längs Munksjöns västra strand. White Arkitekters uppdrag bestod av att inreda sju våningsplan som består av rättssalar, kontor, utbildningslokaler och allmänna ytor med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalitet.

Skogen, som täcker hela 70 procent av Småland, är en viktig del av landskapets historia och kulturella arv och något som inspirerat inredningen. Rättssalarna och överläggningsrummen, som utgör kärnan i domstolens verksamhet, har höga krav på säkerhet och ska utstråla högtidlighet och stabilitet. Därför är dessa utrymmen utformade med skogens mosse i åtanke, en plats som erbjuder överblick men där man bör föra sig med aktning. De öppna mötesytorna är inspirerade av skogsgläntor, ljusa oaser i en annars oöverskådlig skog. Skogens berg, en plats för utblick och reflektion, har fått styra inredningen av bland annat reception, åklagarrum, häktesrum och kontorsplatser.

– Utformningen av gestaltningen började väldigt konceptuellt där vi tog avstamp ur den småländska skogen, inte minst genom Jönköpingskonstnären Johan Bauers sagolika skildringar av den. Genom hela arbetsprocessen studsade vi gestaltningen mot skogens element och sagor, ur ett Smålandskulturellt perspektiv, säger, Olof Nordenson, handläggande arkitekt, White Arkitekter.

Även den småländska skogens rika bank på resurser och landskapets gedigna hantverkstradition syns i såväl material- som teknikval. I rättssalarna står gedigna träbord som ger intrycket att de är huggna ur solida block. Borden är frästa enligt CNC-teknik, vilket tillåter framtagning av relieferade, oregelbundna vågor, och därmed en unik utformning av varje bord. Borden är målade i tidlösa och sobra nyanser av blått och grönt som knyter an till kärnkonceptet.

– I våra projekt tänker vi hållbart och långsiktigt. Inredningen ska hålla i många år framöver, och ska kunna renoveras och få nytt liv flera gånger om. Därför är det viktigt att material och färgval både kan spegla den tid vi lever i, men samtidigt hålla över tid, säger Stina Lind, projektledare på Domstolsverket.

Återbrukad inredning och historiska artefakter

Projektet karakteriseras av höga hållbarhetsambitioner och har en hög andel återbrukad inredning. Befintliga stolar, soffor och bord i lokalerna har renoverats för att hålla över lång tid men också för att ha en gemensam gestaltning. Även ståtliga pjäser från den gamla domstolsbyggnaden har fått följa med i flytten – artefakter från Sveriges äldsta domstolsbyggnad som exempelvis en flera hundra år gammal tron och en vacker golvklocka

Medellande White Arkitekter, Göteborg

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *