Planpriset 2021 går till Stockholm


Stockholms stad mottog Planpriset 2021 för sin byggnadsordning och arkitekturpolicy. Priset delas ut till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Representanter från stadsbyggnadskontoret under prisutdelningen på Arkitekturgalan var Torleif Falk, stadsarkitekt i Stockholms stad. Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter (fram till 2002 SAR) har delat ut Planpriset till kommunalt arbete med fysisk planering sedan 1992. Prisets syfte är att belöna och visa fram goda exempel på väl utförda planarbeten som behandlar en angelägen fråga och fyller 30 år i år.

– Att formulera en platsspecifik arkitektonisk idé kräver förståelse för platsens historia och platsens själ. Det blir ryggraden framåt när kvaliteterna ska genomföras. Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy ger ett fantastiskt och lättillgängligt stöd för aktörerna i byggprocessen – vi tror att dokumenten är strategiskt viktiga för att den kraftiga utbyggnaden i Stockholm ska nå hög arkitektonik kvalitet, säger juryordförande Vesna Vasiljkovic.

Juryns motivering lyder:
”I den polariserade debatten om stadens utveckling bidrar Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy till att höja kunskapen om vad arkitektur är och vad det kan bidra med. Förhoppningsvis kan detta genomarbetade och gedigna arbete inspirera andra kommuner runtom i Sverige att ta fram egna byggnadsordningar och arkitekturpolicyer. Budskapet är allmängiltigt – att planera platsspecifikt och bygga med hög kvalitet för att skapa vackrare städer för framtida generationer.”

Byggnadsordningen och arkitekturpolicyn har tillkommit med intern och extern sakkunskap genom dialoger och workshops med politiken, branschen, medarbetare på SBK samt de kommunala förvaltningarna och bolagen i Stockholm.

Övriga nominerade kommuner 2021 var Malmö stad för Planprogram för Sofielund, Umeå kommun för Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar samt Ödeshögs kommun för Översiktsplan.

Juryn har 2021 bestått av arkitekt SAR/MSA Vesna Vasiljkovic, kontorschef på Tengbom Arkitekter (ordförande); planeringsarkitekt FPR/MSA Maria Boberg, stadsarkitekt i Östersund; planeringsarkitekt FPR/MSA Lina Gregersdotter, stadsarkitekt i Söderköping; arkitekt SAR/MSA Christer Larsson, KKH, tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö och adjungerad professor vid LTH.

Meddelande Sveriges Arkitekter, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *