Pris för bästa landskap sätter fokus på stadslivet


– Sveriges Arkitekter delar ut priset för att premiera den bästa landskapsarkitekturen, men också för att sätta strålkastaren på hur viktiga våra offentliga rum är. Årets nominerade svarar på viktiga samtida samhällsutmaningar – de är konkreta exempel på hur vi omsätter den gröna hållbarheten i stadsmiljön och hur vi gestaltar för barns liv och lek, säger förbundets vice ordförande, arkitekt MSA Fredrik Drotte.

De nominerade är:

Bryggan, Farsta strandbad, Stockholm

”Ett inspirerande exempel på vardaglig landskapsarkitektur när den är som bäst”, skriver juryn i sin motivering. Ett tidigare oframkomligt stråk längs sjön Magelungens strand har fått en vacker, sparsmakad träbrygga som blir en ny gångväg. Den främjar folkhälsan genom att uppmuntra till promenader. Bryggan är en del av upprustningen av hela badet.

Arkitekt: Karavan landskapsarkitekter. Byggherre: Trafikkontoret i Stockholms stad

Gravitational ripples, Djurgården, Stockholm

Landskapsarkitekturverket är minnesplats över de omkomna under tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004. Juryn ser det som ”en värdig minnesplats på samma gång som det är ett sinnligt och poetiskt landskapsrum”. De gräsklädda vågformerna är en stark idé som omsatts till en poetisk och mjuk fysisk form.

Arkitekt/konstnär: Lea Porsager. Byggherre: Statens Fastighetsverk

Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Så här kan den gröna, täta staden se ut i praktiken. Ett 25 meter brett stråk blir en mix av gata och park – ”en karaktärsfull huvudgata genom första etappen av Norra Djurgårdstaden, med överraskande frodighet och lekfull sensualism”, skriver juryn. Den lyfter också att stråket är en testyta för skyfallshantering och markteknik.

Arkitekt: AJ Landskap. Byggherre: Stockholms stad

Årstabergsparken, Årsta/Liljeholmen, Stockholm

En detaljrik park på den otillgängliga naturmark som blev över när Liljeholmen och Årstadal exploaterades. ”Den vackra naturen utvecklas utan att dess karaktär går förlorad”, skriver juryn, som betonar ekologiska vinster som insektshotell. Samtidigt tar juryn upp barnperspektivet – ”parken på berget kompenserar en brist på grönska och lek i stadsdelarna nedanför”.

Arkitekt: Nyréns arkitektkontor. Byggherre: Exploateringskontoret i Stockholms stad.

– Vi skönjer en växande medvetenhet om livets skörhet i den sensuella hanteringen av växter, enkelheten i materialen och tillvaratagandet av det som finns på platsen. Juryn har sett spännande projekt som ger fysisk gestalt åt vårt förhållande till liv och det levande; människor emellan, djur, växter, landskapet, platsens historia, säger juryns ordförande, landskapsarkitekt LAR/MSA Monika Gora.

Juryn valde i ett första steg ut och granskade drygt 30 förslag av de som skickats in. Sedan besökte de 18 platser i Umeå, Stockholm, Göteborg, Mora och Malmö, vars kvaliteter undersöktes med alla sinnen. Att det till slut landade i fyra nominerade i Stockholm förklarar juryn med att de helt enkelt var de bästa – och att de återger den stora spännvidden i uttrycken och möjligheterna.

Juryn för Landskapsarkitekturpriset består av Monika Gora, landskapsarkitekt som också verkar som konstnär, Markus Magnusson, landskapsarkitekt på White arkitekter, Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg. Landskapsarkitekturpriset har efterträtt Sveriges Arkitekters Sienapris.

Meddelande: Sveriges Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *