Trafikverkets pris belönar anläggningar i fin form


Trafikverket delar vartannat år ut sitt arkitekturpris för att uppmuntra bra utformning inom infrastruktur. Årets nominerade avslöjas i dag och vinnaren mottar priset på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 7 april. Bollnäs resecentrum, cykelväg på Gotland, spårvägen i Lund och Varvsbron i Helsingborg är nominerade till Trafikverkets arkitekturpris.

– Trafikverkets arkitekturpris belönar anläggningar som är angelägna för många och som måste fungera för att annat ska kunna klaffa. De som är nominerade har ett stort ansvar att vara de som bestämmer över allas vår vardagsarkitektur, säger Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekters vice förbundsdirektör och sekreterare i prisjuryn.

Priset går till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet samt hänsyn till natur- och kulturvärden. Juryn sållar fram intressanta projekt och bedömer dem på plats, för att kunna gallra ut de nominerade och bland dem en vinnare. Hela processen granskas. Ett välbyggt resultat är inte det enda kriteriet, det är även gott samarbete, hur de arkitektoniska ambitionerna har behandlats i processen och hur anläggningen påverkar – och påverkas – av sitt sammanhang.

– Det är tydligt i många förslag att man använder transportinfrastruktur som katalysator för stadsutveckling, säger juryns ordförande Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA och chefsarkitekt på Trafikverket.

Två exempel bland de nominerade är spårvägen i Lund och Varvsbron i Helsingborg.

– Varvsbron har möjlighet att sätta agendan för den kommande stadsutvecklingen. I fråga om den har man verkligen spänt bågen och gjort något som är utöver det vanliga, både i detalj och i strukturen. Även när det gäller spårvägen har Lunds kommun vågat och satsat på att leda stadsutvecklingen och det har gett bra resultat. Det är dessutom modigt att beställaren har stått fast vid sin vision även när det har blåst kring den, säger Johan Folkesson.

Han betonar att spårvägen är en stor och kostsam satsning jämfört med busstrafik, men att spårbunden trafik är betydligt mer robust och beständig. Ett spår ligger där det ligger, vilket skapar trygghet i stadsutvecklingen. Och om man anser att en del i en ekologiskt hållbar framtid är att resa kollektivt är det en stor poäng att man som i Lund har hållit kvar vid spårvägen.

Samtliga nominerade:

Bollnäs resecentrum

Jurymedlemmarna lyfter att stationshusets tillbyggnad har ”omvandlat en blåsig och otrygg plats till en generös värmestuga”. De gör också tummen upp för att resecentrumet är inbjudande, har en stark identitet och för den frilagda limträstommen.

– Resecentrumet är tydligt anpassad till resenären, genom detaljer och materialval. Vi uppskattar hur träkonstruktionen bildar små rum som stödjer funktionen väntan, säger Johan Folkesson.

Arkitekt: Sweco. Beställare: Bollnäs kommun.

Cykelväg Gotland

Ett anspråkslöst men inte slentrianmässigt utfört vägprojekt, menar juryn. Vägen är fint inpassad i landskapet med hjälp av lyhördhet och gedigen kunskap om byggande. Att ”Gotlands unika vägkantsflora har lyfts fram” är också det värt nomineringen.

– Den här processen präglas av gott samarbete med olika parter och deras kunskaper har tagits till vara. Landskapsarkitekten har haft en framträdande roll men också fått stort förtroende, det ser vi i anpassningen till landskapet och i detaljer som placeringen – eller frånvaron av – av stolpar och annan utrustning, säger Johan Folkesson.

Arkitekt: Sweco. Beställare: Trafikverket.

Spårvägen Lund–ESS

Juryn nominerar den nya spårvägen för att den etablerar kollektivtrafiken som det attraktivaste transportsättet mellan centrum och Lunds nya stadsdelar. Spårvägen har redan blivit ett självklart inslag i stadsbilden och juryn kallar den för ”ett grönt stadsbyggnadselement”.

Arkitekt: Lunds kommun och Atkins. Beställare: Lunds kommun och Region Skåne.

Varvsbron Helsingborg

”Med sina mjuka och svängda former tar Varvsbron steget ut i Oceanhamnen, Helsingborgs nya urbana arkipelag”, skriver jurymedlemmarna. De lyfter både utformningen, som de liknar vid ett skulpturalt smycke, och den föredömligt innovativa och kreativa processen.

Arkitekt: Ramboll Sverige. Beställare: Helsingborgs stad.

Årets jury har bestått av, förutom Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA Torbjörn Sunesson, journalist och författare Ulrika Knutson, landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Lindell, arkitekt FPR/LAR/MSA Katarina Borg och arkitekt MSA Ingrid Alerås.

Meddelande Sveriges Arkitekter, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *