Hållbar leverans: Nya lastcyklar för PostNord i Sverige och Danmark


År 2027 ska alla försändelser på den sista milen vara utsläppsfria – det är målet som det skandinaviska postföretaget PostNord har satt upp. PostNord är en sammanslagning av svenska “Posten” och danska posten. Som ett ledande, hållbart logistikföretag har PostNord en av Europas största eltransportflottor med cirka 5000 elcyklar, mopeder och småfordon, som nu även omfattar el-lastcyklar från VSC.Bike. Åtta cyklar av modellen VS3E är redan på väg till Sverige och ytterligare leveranser är planerade till 2022-2023. Lastcyklar ska även beställas till Danmark; VSC.Bike håller just nu på att utveckla en testmodell här. Samarbetet kom till genom en internationell upphandling 2020, där VSC.Bike kunde positionera sig som en föredragen leverantör.

Speciella egenskaper hos modellerna “Copenhagen” och “Stockholm”

Vid utveckling av lämpliga leveranshjul måste de speciella klimatförhållandena i de nordiska länderna beaktas. Det längre mörkret kräver till exempel extra belysning för att säkerställa god sikt vintertid: geografiskt sett måste VS3E-versionerna “Copenhagen” och “Stockholm” kunna fungera upp till 59:e breddgraden. Detta motsvarar ungefär Stockholms stads läge. Dessutom har de levererade versionerna två bakdäck och erbjuder därmed fördelen av stabilitet som trike i snö och is. Tack vare den extra stabiliteten kan även tyngre förpackningar transporteras säkert.

Lastcyklar: Passar även för paketleverans

Förmågan att överbrygga avstånd med tyngre och större laster var ett viktigt kriterium för PostNord. Samtidigt som antalet klassiska brev fortsätter att minska, ökar volymen småförsändelser – för att inte tala om paket. I Tyskland minskade brevvolymen med 18 procent från 2000 till 2017, cirka tre måttliga procent per år. I Danmark däremot minskade brevvolymen med totalt 82 procent under samma period. Brevbärare transporterar dock inte bara vykort, brev och stora brev, utan även småförsändelser och småpaket. För detta behöver de extra utrymme på leveranscykeln: Därför var VSC-trikes utrustade med en stor väderbeständig transportlåda på 1,53 m2 bak. Att ta med sig paket ökar ofta transportvikten och hjulen är svårare att manövrera. Här erbjuder motoriserade lastcyklar som VS3E en betydande fördel jämfört med klassiska leveranscyklar: start- och tryckhjälpmedel avlastar leveranspersonalen.

VSC.Bike: Partner för Europas hållbara postutdelning

För att stoppa klimatförändringarna måste logistikbranschen genomgå en betydande omvandling. För brevbärare erbjuder lastcyklar ett billigt och praktiskt alternativ till motorfordon i städer med höga trafikvolymer och många mellanlandningar. VSC.Bike lastcyklar är redan i daglig användning hos Deutsche Post och många privata postleverantörer som PostNord. Även om fokus fortfarande ligger på Tyskland kommer VSC.BIKE också att spela en aktiv roll i att forma den europeiska marknaden i framtiden inom området postbefordran.

https://vsc.bike/en/

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *