Så gynnar digitala lösningar träbyggnationer


Att trä kommer att spela en allt större roll för framtidens byggnationer råder det inget tvivel om. Tack vare nya digitala lösningar kan dessutom byggnader planeras och utformas på helt nya sätt framöver. Tyréns digitaliseringsexpert Per Bjälnes reder ut begreppen om hur digitaliseringens framfart kan gynna trähusbyggandet.

– Utvecklingen går i rasande fart och vi är redan i dag på en nivå där byggnader kan kommunicera med användare, ge vägledning och anpassa sig efter användarnas beteenden. Men redan om ett par år kommer vi att få se byggnader som är självlärande och använder historiska data och maskininlärning för att förbättra driften och styrningen av fastigheterna, säger Per Bjälnes.

Data ses som det nya guldet av många byggnadsspecialister och kommer att förändra beslutsfattandet radikalt, inte minst när det gäller materialval. Med nya digitala lösningar går det att utforma byggnader på helt nya sätt där data från tidigare byggnader ger rätt utgångspunkter för planeringen. I branschen benämns begreppet som digitala tvillingar.

– Vi kommer till exempel kunna få data över variationer i träet, så som fukthalter, sträckning av virke och tåligheter. Men det stannar inte där, med den nya tekniken går det även att se påverkan på materialet av människor eller andra händelser. Det går att följa byggnaden i realtid där vi ser hur huset mår här och nu. Vi får också indikationer om hur människor som vistas i byggnaden uppskattar trä eller inte på en viss plats, säger Per Bjälnes.

En annan aspekt är att den nya generationens digitaliserade byggnader ger förutsättningar för bättre livslängd för material. Det här innebär helt enkelt att träet kan hålla längre. Även träets egenskaper för det hållbara byggandet kommer att kunna lyftas fram tydligare.

– När vi kan ställa olika alternativ mot varandra i ett digitalt system, blir det lättare att slå fast vilken lösning som är bäst ur miljösynpunkt. Digitaliseringen kommer då att hjälpa till att öka värdet på trä och träprodukter, säger Per Bjälnes.

Meddelande Tyréns, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *