En av fem anser inte att utbudet i det offentliga rummet passar dem


Det offentliga rummet är den viktigaste mötesplatsen i en stad. Något som förenar staden och dess invånare – oberoende av öppettider och entréavgifter. En Novus-undersökning visar dock att var femte person i Sverige upplever att utbudet i det offentliga rummet inte passar dem. Jämtlänningarna är de som är mest missnöjda.

Gemensamma platser som är välkomnande för alla människor skapar förutsättningar för att en stad ska upplevas som jämlik och hållbar. Att alla känner sig inkluderade i det offentliga rummet är därför en avgörande fråga för städers känsla av gemenskap. White Arkitekters rapport Den hållbara staden som baseras på en statistisk säkerställd Novus-undersökning visar dock att så många som 21 procent tycker att utbudet i det offentliga rummet inte passar dem. Främst är det unga mellan 18–29 år som uppger detta, i åldersgruppen är siffran 25 procent.

– För att våra samhällen ska vara jämlika krävs det att våra städer är till för alla människor som lever och vistas i dem. För att lyckas med detta behöver de utformas utifrån mångfald och olika behov och då behöver vi som arbetar med stadsutveckling bjuda in invånare till delaktighet i vårt arbete, säger Viktoria Walldin, socialantropolog, White Arkitekter.

Huruvida respondenterna upplever att utbudet i det offentliga rummet passar dem skiljer sig dock beroende på var i landet de bor visar White Arkitekters undersökning. Jämtlänningarna är de som främst upplever att utbudet inte passar dem som personer, det svarar så många som 35 procent av länets invånare. I Västra Götaland är motsvarande siffra endast 16 procent.

– Genom att involvera invånare i både planering och design av platser får vi en förståelse för vilka behov som finns samtidigt som det skapar en känsla av delaktighet bland invånarna. Ett exempel är vårt forskningsprojekt Flickrum, där vi ställer oss frågan hur vi kan utforma staden så att även flickor känner sig trygga och inkluderade. Genom workshops med flickor kommer vi gemensamt fram till kreativa förslag och lösningar på hur det offentliga rummet kan se ut, säger Viktoria Walldin, socialantropolog, White Arkitekter.

Parker, mötesplatser och promenadstråk efterfrågas

Vad skulle då de tillfrågade vilja se mer av i det offentliga rummet? Parker och mötesplatser med sittplatser toppar listan över önskemål, det svarar 48 respektive 40 procent. Detta följs av promenadstråk, kultur som kulturhus och bibliotek samt torg.

Topplista: Detta vill svenskarna se mer av i det offentliga rummet

  1. Parker och grönområden 48 procent
  2. Mötesplatser med sittplatser för vila och samtal 40 procent
  3. Promenadstråk och gångvägar 27 procent
  4. Kultur, t.ex. kulturhus och bibliotek 22 procent
  5. Torg 14 procent

Läs rapporten Den hållbara staden här

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22

mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Medellande White Arkitekter, Göteborg

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *