Så byggdes husen 1880 – 2020 Ny, grundligt bearbetad utgåva


“Så byggdes husen 1880-2020” speglar 140 års utveckling av det svenska flerbostadshuset. Redovisningen möjliggör en jämförelse av arkitektonisk utformning, planlösning och konstruktiv uppbyggnad mellan hus från olika tidsepoker.

Urvalet belyser viktiga steg i utvecklingen, såväl avseende konstruktion och material som arkitekturuttryck. Framställningen ger goda möjligheter till intressanta jämförelser mellan de olika husen.

Denna utgåva är en omarbetning och utvidgning av Så byggdes husen 1880–1980, som kom ut 1983. Nya konstruktionsexempel visar de senaste decenniernas utveckling vad gäller husens uppbyggnad och arkitektur. Nya sammanställningar av portar, burspråk och balkonger skildrar olika byggnadsdelars förändring genom åren.

Exemplen är rikt illustrerade med ritningar och färgfoton.

Provläs boken >>

Denna utgåva är en omarbetning och utvidgning av Så byggdes husen 1880–1980, som kom ut 1983. Genom åren har den blivit en storsäljande klassiker som utbildat generationer av samhällsbyggare.

Så byggdes husen från 1983 kommer nu i en ny, grundligt bearbetad utgåva – Så byggdes husen 1880-2020. Författarna och arkitekterna Cecilia Björk, Per Kallstenius och Laila Reppen tar läsaren på en resa där flerbostadshusens arkitektoniska utformning, planlösning och framför allt konstruktiva uppbyggnad får ta plats.

Jämförbara och skalenliga
Utvecklingen av det svenska flerbostadshuset skildras i boken i form av en serie illustrerade husexempel. Serien visar sambandet mellan husens arkitektoniska utformning samt deras konstruktiva uppbyggnad och belyser viktiga steg i utvecklingen, allt från konstruktion och material till arkitekturuttryck. Alla exempel är jämförbara och inbördes skalenliga.

Viktig kunskapskälla
Boken har genom åren blivit en viktig och flitigt använd kunskapskälla för aktörer i byggbranschen, både yrkesverksamma i olika delar av byggprocessen och studerande.

Genom boken förmedlas den kunskap om byggandet som behövs för att ta hand om ett av våra största ekonomiska och kulturella arv – bostadshusen som byggts under de senaste 140 åren.

Omfattande research
Så byggdes husen 1880–2020 är resultatet av en omfattande granskning och genomgång av Cecilia Björk och Laila Reppen. De har gått igenom allt innehåll grundligt och kompletterat med nya avsnitt till de senaste decenniernas byggnation av flerbostadshus.

De har även gjort nya sammanställningar av portar, burspråk och balkonger som skildrar olika byggnadsdelars förändring genom åren. Kunskaper inom olika områden som författarna fått under deras yrkesverksamma liv har sammanställts och blivit nya uppslag i boken.

Om författarna:
Laila Reppen och Cecilia Björk är arkitekter SAR/MSA och har i flera böcker med fokus på arkitektur och stadsbyggnad beskrivit utvecklingen i Sverige från 1800-talet till dags dato, bland annat i titlarna Så byggdes staden, Så byggdes villan, Tidstypiskt Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880–1980 samt Tidstypiska kök och bad. De driver instagramkontot @arkitektens_oga.

Per Kallstenius var stadsarkitekt i Stockholm under åren 1984–1989 samt 1994–2010 och är numera projekterande arkitekt. Han har speciellt intresserat sig för en pedagogisk skildring av stadens utveckling över tid och har givit ut böckerna ”Minne och vision” – om Stockholms stadsutveckling över tid”, Stockholm- ett världsminne” om Stockholms byggnadsritningar samt ”Stockholm – vattnet, öarna och staden”.

Fakta:
Författare: Cecilia Björk, Per Kallstenius och Laila Reppen
Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 172
Format: 297 x 297 mm
Trådbundet hårdband, riktigt illustrerad i fyrfärg, medföljande mätsticka
ISBN 9789179170943

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *