White ställer ut på Aedes i Berlin Utställning 18 september till den 11 november 2021


Den 18 september äntrar White Arkitekter den internationella scenen för samtida arkitektur på världsberömda Aedes i Berlin. I utställningen “A Heart of Wood” får besökarna följa med på resan av det unika träprojektet Sara Kulturhus i Skellefteå. Med sina 20 våningar är kulturhuset en av världens högsta träbyggnader och ett internationellt showcase för hållbar arkitektur.

2016 vann White den internationella tävlingen om att gestalta det nya kulturcentret Sara Kulturhus i Skellefteå. Projektet har väckt uppmärksamhet världen över och vunnit priser redan innan färdigställandet i år. Med Sara Kulturhus vill bolaget utöka användningsmöjligheterna för trä som byggnadsmaterial för komplexa höghus och driva på utvecklingen inom hållbart byggande.

Hållbarhet har genomsyrat Whites verksamhet ända sedan starten 1951. Med visionen att alla våra projekt ska vara klimatpositiva från år 2030 matchar de ambitionerna med New European Bauhaus. När EU-kommissionen lanserade initiativet i september 2021 sattes arkitekturen i centrum för den gröna omställningen vi måste åstadkomma tillsammans. I Sverige inleddes den processen redan 2019, när riksdagen enades om en ny arkitekturpolitik till 2030. Att anamma samarbete mellan olika discipliner är vägen framåt, men också att samarbeta över gränser. Därför tror White att det är viktigt att presentera sitt arbete på Aedes i Tyskland.

– Med utställningen “A Heart of Wood” vill vi hylla ett fantastiskt samarbete i norra Sverige. Vi ser fram emot utbytet och diskussionerna kring detta evenemang och framtida samarbeten, där vi kan dela kunskap och utvecklas tillsammans, säger Carl Bäckstrand, vice vd och ansvarig för Whites internationella satsning.

 

Sara Kulturhus invigs den 8 september. Byggnaden inrymmer lokaler för konst, föreställningar och litteratur samt ett hotell med restaurang, skybar och spa. Hotellet är närmare 80 meter högt och är uppbyggt av prefabricerade 3D-moduler i korslimmat trä, staplade mellan två hissrum som är helt tillverkade i KL-trä.I utställningen kommer besökarna att kunna uppleva olika aspekter av processen som ledde fram till denna byggnad: från den urbana kontexten till arkitekturen, från design till konstruktion, med dess avancerade prefab-modultänkande. Ritningar, modeller, foton och filmer presenteras i en specialbyggd installation som består av 15 KL-element av 2,7 ton trä som kan betraktas som en signatur för vårt hållbara förhållningssätt till arkitektur.

“A Heart of Wood” visas från den 18 september till den 11 november 2021 på Aedes Architecture Forum i Berlin.

www.aedes-arc.de

Meddelande White Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *