10 september, 1 oktober, 5 november

När Bauhaus grundades i tyska Weimar 1919 etablerades en designskola som inspirerar än idag, 100 år senare. Med anledning av hundraårsjubileet arrangerar ArkDes under hösten en samtalsserie som utforskar Bauhaus i institutionens samlingar. Vi uppmärksammar en ny bok om en s k ”bauhäusler”, stadsplaneraren Fred Forbat som tillsammans med andra Bauhausutbildade arkitekter kom att verka i Sverige men tittar också mer översiktligt på hur formgivning och arkitektur i Sverige tog intryck av skolans idévärld och formspråk. Serien avslutas med ett samtal om arkitekturmanifestet Acceptera från 1931 som nyligen utkommit i en kommenterad tysk översättning och diskuterar dess kopplingar till Tyskland och Bauhaus.

I anslutning till varje samtal visas originalmaterial från samlingarna i ArkDes bibliotek och forskarsal. Samtalsledare är arkitekturhistoriker Christina Pech, forskningskoordinator på ArkDes.

10 september: FRED FORBAT – Bauhausarkitekt i exil
1 oktober: Neues Bauen krävde ny inredning
5 november: ACCEPTERA – en svensk stridsskrift?

ArkDes  Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm  www.arkdes.se
Print Friendly, PDF & Email