Idegranarna får ett skyddat hem i södra Dalsland


Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Snappan. Snappan ligger på södra Kroppefjäll i sydligaste Dalsland. Här trivs exempelvis den numera rätt sällsynta idegranen.

Snappan är ett drygt 30 hektar stort skogsområde på Kroppefjäll i Vänersborgs kommun. Den sällsynta idegranen finns spridd över markerna, särskilt i de södra och östra delarna. Idegranen ger Snappan en mycket speciell karaktär och känsla.

Idegranen kallas ibland för barrlind i Västsverige. Namnet har sitt ursprung i att idegranen, precis som linden, har ett mycket användbart skikt med bast mellan bark och ved. Den här basten är utomordentligt fin vid repslagning.

Snappan är vackert i största allmänhet. Den örtrika granskogen bjuder på fina mattor av blåsippor under våren. En läcker brant med tall, lind, och äldre senvuxen ek löper också genom området. Där finns flera ovanliga moss- och lavarter. Du hittar även några bäckar och källor i det nya naturreservatet. En av bäckarna försvinner under jord i den södra delen för att dyka upp igen på ett helt annat ställe.

En del av träden i naturreservatet är rejält ålderstigna. Men gammalträden är rena ungdomarna jämfört med områdets klapperstensfält. Klapperstenarna vittnar om att området var hav när inlandsisen drog sig tillbaka för sisådär 10.000 år sedan.

Meddelande Länsstyrelsen Västra Götaland

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *