Allt fler tävlar i arkitektur


Antalet arkitekttävlingar har ökat starkt, från 16 stycken 2015 till 27 hittills i år. Alltfler kommuner och privata beställare använder tävlingar för att optimera estetik, funktion och ekonomi i sina byggprojekt. Sveriges Arkitekters tävlingsgrupp, den ledande leverantören av tävlingstjänster, har fått en mängd nya uppdrag och förstärks därför med arkitekt SIR/MSA Ulrika Nero.

– Att anordna en arkitekttävling ger alltid nya idéer för en kommun som vill vässa sitt byggande. Vi märker att alltfler privata byggherrar också inser fördelarna med tävlingsformen. När vi nu utökar vår grupp som jobbar med tävlingstjänster fyller vi ett behov genom att anställa Ulrika Nero, som har spetskompetens inom inredningsarkitektur, säger Sveriges Arkitekters tf förbundsdirektör Elisabet Elfström.

De senaste årens byggboom har ökat byggandet, men Elisabet Elfström ser inte det som huvudorsaken till att arkitekttävlingarna blir fler. Hennes bedömning är att fler fått upp ögonen för vinsterna med att arrangera en tävling. Det är ett sätt att upphandla arkitekttjänster i hela skalan, från stadsplaner till produkter, som ger beställaren många olika perspektiv på det som ska byggas från dem som tävlar. Själva bedömningen av tävlingsförslagen, som görs i ett samarbete mellan juryn, arrangören och Sveriges Arkitekters processledare, skapar större kunskaper som delas i projektgruppen och kan leva vidare in i kommande projekt.

Ulrika Nero kommer närmast från arkitektkontoret Nyréns inredningsavdelning, där hon jobbat mest med forsknings- och lärmiljöer. Efter utbildningen på Konstfack och KTH:s arkitektskola har hon också drivit eget företag. Ulrikas första uppdrag är en 72-timmarstävling, en ny tävlingsform i två steg som lyfter den snabbt skissade idén. Steg 1 är öppet för alla och de har endast 72 timmar på sig att skicka in sitt bidrag. Till steg 2 bjuds tre av förslagsställarna in för att vidareutveckla sina idéer. Uppdragsgivare är Smekab Citylife och uppgiften gäller att skapa möbler för stadsmiljöer.

– Jag kan bidra med min erfarenhet av att jobba med interiörer utifrån ett nära samarbete med användaren. Som inredningsarkitekt jobbar du mycket med material i specifikationen av produkter, i specialanpassningar och när du ritar fast inredning. Förhoppningsvis blir det till nytta då vi ser en ökning av tävlingar som handlar om att utveckla produkter av olika slag, säger Ulrika Nero.

Sveriges Arkitekters tävlingsgrupp består av tre personer som stöttar beställare med allt inom tävlingsprocessen, från beskrivning av uppgiften och val av jurymedlemmar till information om juryns val. De jobbar också med att utveckla arkitekttävlingar för att de bättre ska svara mot aktuella samhällsströmningar. Exempelvis tar de löpande fram nya kriterier för att möta efterfrågan från kommuner som behöver tackla klimatförändringar i sitt byggande. Tävlingsgruppen jobbar på uppdrag av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, som godkänner alla tävlingar så att genomförbarhet, bra villkor för deltagare, med flera krav uppfylls.

Meddelande Sveriges Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *