Tyréns har tecknat ramavtal med Setra – tack vare kompetens inom träkonstruktion


Tyréns samlade kompetens inom träkonstruktion var avgörande när ett ramavtal tecknades med Setra. Tyréns är både glada och hedrade över att få vara med i utvecklingen av klimatsmart trähusbyggande tillsammans med Setra i och med deras satsning på korslimmat trä i Långshyttan, Dalarna. Setra planerar att utöka sin verksamhet i Långshyttan. Träindustricentret som tillverkar korslimmat trä och limträ befinner sig i en expansiv fas. Vid starten 2019 hade centret en produktion på strax under 50 000 kubikmeter. Målet är att nå en årlig produktion på 200 000 kubikmeter.

Tove Malta, avdelningschef på Tyréns för byggkonstruktion i Borlänge, Gävle och Järvsö, menar att närheten till träindustricentret i Långshyttan är en fördel. Genom ett nära samarbete kommer Tyréns konstruktörer kunna sätta sig in i Setras produktionslinje och på så vis leverera de bästa lösningarna och bidra till att realisera Setras långsiktiga produktionsmål.

– Det är fantastiskt roligt! Setra gör en spännande resa som jag är glad över att vi får vara en del av. Vi ser fram emot ett nära samarbete i projekten, där vi utbyter kunskap, erfarenheter och där vi bidrar med vår starka träkompetens. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att ha större chans att bidra till hela branschens utveckling när det handlar om klimatsmart trähusbyggande, säger Tove Malta.

Enligt Lina Emanuelson, affärschef på Setra, kommer ramavtalet bidra till att Setra ytterligare befäster sin position som helhetsleverantör av byggsystem. Setra gör det genom att stärka upp deras kompetens på konstruktionssidan med Tyréns, som har en stark kompetens inom just träkonstruktion.

– Vi ser det som en stor fördel att båda företagen har kontor nära varandra, att Tyréns också kan komma över och titta på frågeställningar tillsammans med oss i vår fabrik, tillägger Lina Emanuelson.

Meddelande Tyréns, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *