Så kan byggandet i Östergötland bli klimatneutralt


Östergötland har haft en stor befolkningstillväxt de senaste åren, vilket lett till en förtätning i flera kommuner. Samtidigt visar Boverkets siffror att utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp och det återstår knappt fyra år innan Linköping ska vara koldioxidneutralt. Genom satsningar på cirkulärt byggande, klimatneutral design och att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer kan Östergötlands bygg- och fastighetssektor bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Det råder inga tvivel om att byggandet har en stor miljöpåverkan. Fler invånare kräver dock fler bostäder, skolor, vårdplatser, mötesplatser med mera. Men hur kan det genomföras med minsta möjliga klimatpåverkan?

– Grunderna för att minska samhällets och byggandets klimatpåverkan läggs redan i tidig planering. Det måste skapas förutsättningar för förnyelsebar energi, klimatneutralt byggande, hållbar mobilitet och inte minst service som stödjer en hållbar livsstil. Dessutom måste konsekvenserna av klimatförändringarna hanteras, eftersom dessa utgör en risk för såväl den fysiska miljön som människors hälsa, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter och en av talarna på Fastighetsmarknadsdagen i Linköping den 15 april.

Byggmaterialen står för en stor del av klimatutsläppen vid nybyggnation idag. Så ett av de mest effektiva sätten att minska klimatavtrycket är att använda material med låg klimatpåverkan och att återbruka i mycket större omfattning.

– För att snabba på klimatomställningen krävs ett nytt synsätt. Istället för att alltid tänka nytt så behöver alla börja med att ställa sig frågan: ”Hur kan vi skapa något nytt av det som redan finns?”. Det kan handla om såväl kvarter och byggnader som byggmaterial eller möbler, säger Anna Graaf.

I Linköping är klimatneutralt byggande redan ett kriterium vid byggande på kommunal mark, men inom kort antas även en policy för att öka träbyggandet i kommunen. Trä är förnyelsebart, har låg klimatpåverkan, kan binda koldioxid och bidrar därför till att minska klimatpåverkan av byggandet.

– Det är mycket glädjande och viktigt att Linköpings kommun visar vägen. Att utmana invanda mönster och våga testa nya material och metoder är avgörande för att lyckas med klimatomställningen, säger Anna Graaf. Men ingen kommun, aktör eller individ klarar omställningen på egen hand, men genom att tillsammans utmana varandra kan vi driva förändringen mot en mer hållbar framtid.

Hållbarhetsexpertens fyra klimatstrategier för klimatneutralt byggande:

1. PLANERA långsiktigt och skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer
2. BEVARA i stället för att bygga nytt och skapa ny design av befintliga miljöer och produkter.
3. EFFEKTIVISERA användningen av energi och material.
4. UTMANA med material med låg klimatpåverkan, förnyelsebar energi och cirkulär design. cementen ersatts av slagg, en restprodukt från stålindustrin vilket minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen.

Meddelande White Arkitekter, Göteborg

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *