White Arkitekter tar steget in i Tyskland – öppnar kontor i Stuttgart


Efter fem år av affärsutveckling och med tre pågående projekt tar White ett fullt kliv in på den tyska marknaden. Med en fysisk närvaro genom en studio i Stuttgart kommer bolaget att säkra kvaliteten och leveranserna i projekten samt maximera kunskapsutbytet med kontoren på hemmaplan.

Tack vare välutvecklade digitala verktyg har White kunnat utöka nätverket och antalet projekt i Tyskland det senaste året, trots pandemin. Att företaget nu öppnar ett kontor i Tyskland är ett stort, men samtidigt naturligt steg.

– Att öppna en studio i Tyskland har alltid varit målet med vårt engagemang där och nu föll alla bitar på plats med ett antal tävlingsvinster, löpande projekt och lyckade rekryteringar av svensk- och tysktalande kollegor med mångårig erfarenhet från branschen i Tyskland, säger Barbara Vogt, Head of Business Development Tyskland på White.

Sedan 2016 har White byggt upp ett solitt nätverk i Tyskland med Barbara Vogt och Max Zinnecker i spetsen, båda med tyska rötter och språket som modersmål. Efter ett uthålligt och engagerat arbete har White nu kunnat anställa två nya medarbetare som arbetar operativt i uppdragen på plats i Stuttgart. Och med visionen om att bolagets arkitektur ska vara klimatneutral från år 2030 ser White fram emot att skapa innovativ och hållbar arkitektur som bidrar till de globala målen och the European Green Deal. Men de ser också fram emot ett ömsesidigt kunskapsutbyte.

– Vår ledande kunskap inom klimatneutralitet, träkonstruktion, digitalisering och transformation är uppskattad bland våra tyska kunder. Å andra sidan har vi mycket att lära från den tyska branschen när det gäller materialkunskap, ingenjörskonst, projekteringsledning och hur arkitekten kan ta ett bredare ansvar i projekten. Kompetenser som i sin tur kan gynna vår position i Sverige, säger Max Zinnecker, ansvarig arkitekt på White.

Både svenska och tyska städer brottas med utmaningen hur man bäst omvandlar befintliga homogena stadsdelar och byggnader till att bli mer diversifierade miljöer med låg klimatpåverkan.

I Reutlingen omvandlar White det gamla industriområdet Heinzelmann till ett levande stadskvarter där boende och offentliga miljöer blandas med co-working och kontor. Samtidigt pågår projektet Campus Feuerbach i Stuttgart tillsammans med Günter Hermann Architekten, där Stuttgarts största gymnasieskola renoveras och flera nya skolbyggnader och en ny idrottshall integreras optimalt i området.

Succéår för Whites internationella verksamhet

White Arkitekter fortsätter att vinna tävlingar och få in fler uppdrag utanför Sverige. Under 2020 var bolaget aktivt på tre kontinenter och den internationella verksamheten stod för drygt tio procent av omsättningen. En siffra som avses öka ytterligare under 2021.

De senaste åren har Whites internationella närvaro ökat kraftigt. London är det snabbast växande kontoret. Studion vann nyligen det prestigeuppdraget att gestalta nya Cambridge Children’s hospital. Utöver det har bolaget fortsatt att satsa på att bygga ett stort nätverk av kunder och samarbetspartners i Tyskland, Kanada och Östafrika. Till grund för satsningen ligger en robust affärsstrategi som bygger på lokal förankring och närvaro vilket visat sig vara avgörande i ljuset av pandemin.

– En viktig framgångsfaktor i vår internationella expansion är att den handlar om glokalisering snarare än globalisering. Kunskapsutbyte och att lära sig den lokala kontexten är viktiga förutsättningar för att lyckas. Genom att arbeta i länder med annan kontext än vi utmana våra synsätt och normer, säger Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för företagets internationalisering.

Trots en planande konjunktur, som förstärkts av pandemin, växlar White upp ännu mer internationellt genom att öppna en studio i Stuttgart, Tyskland. Med en fysisk närvaro ska bolaget säkerställa kvaliteten och leveranserna i nya och pågående projekt, ta nya marknadsandelar samt maximera kunskapsutbytet åt båda håll.

– Vår vision om att all vår arkitektur ska vara klimatneutral från 2030 har gjort att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet, transformation och träbyggande – något som uppskattas väl i Tyskland som nu kraftsamlar kring klimatet. Likväl har vi mycket att lära oss av dem vad gäller ingenjörskonst och energilösningar med nya innovativa projekt som resultat. Det blir en bra matchning, säger Carl Bäckstrand.

Det nyligen lanserade initiativet runt New European Bauhaus där EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekar ut arkitekturens avgörande roll för att åstadkomma den gröna omställningen gör att timingen för expansionen internationellt kommer helt rätt. Den direkta kopplingen till EUs Green deal och Renovation wave öppnar upp för många intressanta projekt där cirkularitetet, klimat och hälsa står i centrum.

Meddelande White Arkitekter AB, Göteborg

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *