Så kan fastighetsutvecklare maximera återbruk


I en tid av dämpad tillväxttakt och stora klimatutmaningar har återbruk fått en allt större betydelse. Behovet av stadsutveckling, nya bostäder, skolor, vårdmiljöer med mera måste fortfarande tillgodoses, men till mindre kostnad och till ett betydligt mindre klimatavtryck. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer.

Att undersöka en byggnads återbrukspotential har hittills varit en väldigt analog och tidskrävande process. Så behöver det inte längre vara. Med White ReCapture upprättas en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material ohc delar den består av. Återbrukspotentialen kartläggs och noteras i den digitala modellen. På så vis har en tidigare komplex och analog process blivit digital och transparent. Kombinationen av digitalisering och specialistkompetens gör tjänsten unik.

– Med hjälp av våra miljöspecialister, antikvarier och arkitekter möjliggör vi ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Vi integrerar återbruk i designprocessen och därmed gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala. Det skapar också förutsättningar för dem att uppnå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor, säger Niklas Eriksson, erbjudande ägare av White ReCapture.

Eftersom informationen är digital är det även möjligt att föra kunskapen vidare genom de olika stegen av projektet och tillgängliggöra informationen för alla som arbetar med modellen under projektets gång.

Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnadens återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. Således kan bolaget stötta fastighetsägare genom att kontinuerligt uppdatera den digitala modellen. Då har de alltid en uppdaterad och funktionell modell av fastigheten och behöver inte lägga tid och pengar på att ta fram nya relationshandlingar för framtida ny- eller ombyggnationer.

– Vi ser ett stort behov på marknaden av att skala upp återbruk och nu har vi skräddarsytt ett erbjudande för just det syftet. Vi är redan igång med vår första affär och har en dialog med flera intresserade fastighetsutvecklare som ser potentialen och fördelarna med White ReCapture, säger Niklas Eriksson.

Tjänsten är naturligtvis passande att använda vid ombyggnationer, men är också en lämplig komponent i digitaliseringen av ett fastighetsbestånd inför framtida ombyggnationer eller försäljning av material med återbrukspotential från byggnader som ska rivas.

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Meddelande: White Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *