Rahel Belatchew är grundare av Belatchew Arkitekter. Hennes arkitektur kan bäst förstås som en innovativ attityd snarare än en viss stil. Alla projekt grundar sig i en noggrann analys och återspeglar en attityd som behandlar varje projekt unikt, med ett individuellt – ofta skulpturalt – uttryck. Kontoret använder sig följaktligen inte av någon generell “byggsats” vilket resulterat i en innovativ och lekfull arkitektur. Kontoret, baserat i Stockholm, är också känt för den experimentella studion Belatchew Labs. Den här monografin täcker flera viktiga projekt i Belatchews arkitektur – som StrawScraper, BuzzBuilding, Stockholm Loop, Discus och Tensta Torn. Det innehåller också texter av Daniel Golling, Paul Finch och Martin Rörby, samt en intervju med Rahel Belatchew genomförd av Nils Forsberg.

Den är den första monografin om Rahel Belatchew och Belatchew Arkitekter. Bokens ges ut på Arvinius + Orfeus Publishing och rymmer texter av Daniel Golling, Nils Forsberg, Martin Rörby samt Paul Finch. Redaktör för boken är Tomas Lauri. Den danska designbyrån WAAITT har formgivit boken. Boken rymmer även fotografier av Severus Tenenbaum, Åke E:son Lindman, Michael Perlmutter, Patrik Engquist, med flera.

Hon har ett arkitektoniskt tillvägagångssätt som är pragmatiskt (lev med det), och samtidigt suggestivt i sin strategi (nyttja det / ändra det). Detta dubbla tillvägagångssätt har resulterat i en serie byggnader som inte är lätta att kategorisera eller till och med identifiera som produkter från samma kontor – något frustrerande för en kritiker – men som vid en närmare undersökning påvisar en särskild noggrannhet och tillämpad intelligens, säger Paul Finch, chefredaktör för Architectural Review / Architects’ Journal samt programdirektör för World Architecture Festival.

– Boken har varit ett tillfälle att reflektera över mitt förhållningssätt till arkitektur och stadsutveckling och sammanställa det arbete som mitt kontor har producerat de senaste dryga 10 åren, säger Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter.

– Jag vill passa på att tacka alla som har bidragit till boken med text och form och ett särskilt tack till alla de som är, eller någon gång har varit, en del av mitt team på Belatchew, avslutar Rahel Belatchew.

Print Friendly, PDF & Email