Arkitekterna är första länken i samhällsbyggnadskedjan och är därför en viktig konjunkturindikator. Nu visar Sveriges Arkitekters branschrapport att den långa uppgången i arkitektbranschen är bruten. Konjunkturnedgången sker dock på en extremt hög nivå så hittills är dippen en återgång till branschens normalläge.

– Som marknaden ser ut nu bedömer vi att det blir en mjuklandning, inte en krasch, för arkitektbranschen. Men läget, särskilt i omvärlden, är osäkert och vi följer utvecklingen noga, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande, arkitekt SAR/MSA Tatjana Joksimović.
Sedan 2015 har arkitektbranschens totala omsättning ökat med två miljarder kronor, från 9,1 miljarder till årets prognos 11,1 miljarder – en imponerande höjning. Nu stannar dock omsättningen på samma summa som 2018 och prognosen för 2020 är en svag minskning.

Beläggningsgraden och marginalen hos de svarande företagen sjunker medan arbetslösheten stiger. Ännu är förändringarna små och för vissa företagare, särskilt sådana som jobbar med många typer av uppdrag och inte har koncentrerat sig på bostadsprojekt, känns det som att komma tillbaka till en rimlig balans i arbetsbörda. Göteborg sticker ut genom att ha en fortsatt positiv konjunktur.

Arbetslösheten började öka under hösten ifjol. Antalet medlemmar som uppbär a-kassa har gått från 0,9 procent till 1,7 procent för september. Det är dock fortfarande låga siffror, under 150 personer.
Sveriges Arkitekter har gett ut en årlig branschrapport sedan 2015. Den bygger på förbundets egna undersökningar och statistik från UC, Boverket, med flera, som bearbetas av analytiker Carina Unger, Serofia. Bostadsekonom Tor Borg skriver det nationalekonomiska avsnittet med fokus på bostadsmarknaden.

Nyckeltal för arkitektföretag:
Omsättning 2019 (prognos): 11,1 miljarder kr
(Omsättning 2018: 11,1 miljarder)
Omsättningen per anställd 2019 (prognos):1,25 miljoner kr
(Omsättningen per anställd 2018: 1,25 miljoner kr)
Rörelsemarginal före avskrivningar 2019 (prognos): 11 procent
(Rörelsemarginal före avskrivningar 2018: 12,2 procent)
Arbetslöshet september 2019:1,7 procent
Antal anställda 2018: 8 900

 

Meddelande: Sveriges Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email