Sverige står inför en ny arkitekturpolitik som presenteras i riksdagen i september. Under temat Bo. Nu. Då har ArkDes fört debatt om bostadspolitikens roll och bostadsbyggandets utmaningar och nu summeras temat i två nyutkomna böcker:

I ArkDes Resumé: Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat ringar 39 skribenter in några av de utmaningar Sverige står inför med koppling till arkitektur och hållbar samhällsutveckling. Boken är ett samarbete med tankesmedjan Movium.

99 Years of the Housing Question in Sweden utgår från utställningen Bo. Nu. Då. som visades på ArkDes 2016. Redaktören och forskaren Daniel Movilla sätter 99 år av svensk bostadspolitik i ett internationellt perspektiv och diskuterar dagens bostadsbyggande utifrån historien om folkhemmet.

Välkommen på samtal och bokrelease!

Medverkande: Caroline Dahl, Daniel Movilla Vega, Christina Pech, Hans Swärd, Catharina Thörn, Victoria Percovich, Johan Örn m fl.

Moderator: Per Wirtén.

Efter samtalet i Auditoriet blir det mingel, bar och musik i Café Bloms trädgård med möjlighet att köpa böckerna till specialpris.

I Samarbete med Studentlitteratur och Tankesmedjan Movium.

Save the date: PLAN – Nu formas framtiden

Konferens 26 oktober 2017

Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön är inne i en expansiv fas. Hur vi bygger och investerar får betydande konsekvenser för hur väl vi kan uppfylla hållbarhetsmålen och vilket samhälle vi skapar för människor att leva och verka i.

Kom och lyssna och diskutera hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter.

Talare: Fran Tonkiss, professor i sociologi på London School of Economics, Karolina Skog, miljöminister, Lars Marcus, professor i stadsbyggnad på Chalmers tekniska högskola, Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. Fler tillkommer.

Mer information om program och anmälan kommer inom kort.

Läs mer»

ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) Skeppsholmen, 111 49 Stockholm

Print Friendly, PDF & Email