I Heimstadens fastighetsbestånd finns hus från mitten av 1800-talet med fantastiska detaljer. Men också stilrena hus från 1930-talet, många 70-talshus och flera pågående projekt med yteffektiva, ljusa lägenheter. Och allt däremellan. Följ med på arkitekTUREN, en tur bland några av Heimstadens många fastigheter. I dag besöker vi ett av våra äldsta hus, Kirsebergstornet i Malmö.

Kirsebergstornet, en av våra äldsta fastigheter i Malmö, byggdes och stod klart 1879. Mellan 1879 och 1916 var vattentornet i drift och hade en reservoar på 1200 m³, och en högsta vattenyta +31 meter. Men stadens expansion innebar att det byggdes allt fler högre hus, och man fick behov av ett högre tryck i ledningsnätet. Därför ersattes Kirsebergstornet och Pildammstornet (byggt 1903) av det nya Södervärnstornet, med en högsta vattenyta på +50 meter, 1916.

Under 1910-talets bostadsbrist fattades beslut om att tornet skulle byggas om till bostäder. Efter ett beslut i stadsfullmäktige kunde ombyggnaden ske så skyndsamt, att 30 familjer med sammanlagt 135 barn redan den 1 oktober 1916 kunde flytta in i 20 stycken enrumslägenheter och 10 stycken tvårums-lägenheter.

Fasaden på Kirsebergstornet är teglad och taket är av plåt. Under takfoten finns den tidstypiska tandsnittsfrisen, dekorativa mönster i form av utskjutande tegelstenar.

Köket blev samlingsplats

I början av 1900-talets var köket i bostäderna ofta en samlingsplats för både matlagning, umgänge och fungerade även som sovplats. Det var inte ovanligt att hela familjen bodde i rummet, dessutom med inneboende. Väggarna var ofta slätputsade, men det är också populärt att klä dem och taket i pärlspontspanel. Vissa valde även att sätta upp tapeter. I de nationalromantiska trapphusen manifesterades den romantiserade historiesynen genom överväldigande dekorer. Det var vanligt med helt släta ytor som bemålades med fantasifulla motiv som riddare och troll i dova blålila och blågröna kulörer.

Tornet var dock inte hela tiden, från 1916 till 1970-talets slut, familjebostäder. Med andra världskrigets utbrott 1939, blev flygflottiljen F10 1940 förlagd till Malmö och Kirsebergstornet blev en av de provisoriska lösningar, som bestod från slutet av 1940 fram till 1945. Här fick den andra divisionen husera i östra delen och den tredje divisionen i den västra delen av tornet.

Rymmer 20 lägenheter

När efterkrigstidens bostadsbrist på 1970-talet försvann, blev den naturliga följden att tornet tömdes på boende. Det pratades sedan om att tornet skulle bli ett museeum men i stället såldes Kirsebergstoret till ett privat fastighetsbolag, som 1982 byggde om tornet till mer moderna lägenheter. I dag finns 20 bostäder i tornet, 15 tvåor och fem ettor.

Trapphuset i Kirsebergstornet målades nyligen om i en grå färg. Samtidigt bytte vi ut den gam­la lysrörsarmaturen mot närvarostyrd energi-besparande led­armaturer. Nästa år finns det planer på att byta fönster i fastigheten.

FAKTA: Arkitekturen ibörjan av 1900-talet

Det nya seklet kom med nya idéer och möjligheter. Nu växer på många ställen sammanhållna kvarter fram i städerna och boendet blir allt mer bekvämt. Mot gatan inreds butiker i bostadshusens bottenvåningar på centrala lägen. Den traditionella indelningen av fasaden i tre delar lever kvar och avdelas ofta med horisontella lister. Det börjar anses viktigt med mycket dagsljus i bostäderna och fönstren är ofta stora nu. Det förekommer båda symetriska och asymetriska fasader i början på 1900-talet.

Källor: Tidstypiskt (Cecilia Björk och Laila Reppen)
Så byggdes husen 1880-2000 (Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen)
Skånska Vattentornsällskapet

Meddelande Heimstaden, Malmö

Print Friendly, PDF & Email