Bostadsminister Peter Eriksson, MP, efterlyser en tydlig målinriktning för svensk träindustri. Och han vill se fler byggprojekt i trä:

– Ur klimatsynpunkt har trä som material väldiga fördelar, säger han. Regeringen vill stödja utvecklingen mot hållbart byggande. Bland annat genom att ta fram mer kunskap om hur byggprocesser påverkar klimatet.

– Mitt departement har lagt ut uppgifter i att forska kring det här och ta fram jämförande studier, säger Peter Eriksson.
Klimatmötet i Paris förordade trä som byggmaterial, sett ur ett livscykelperspektiv. Och under årets Almedalsvecka presenterades en helt ny klimatstudie, gjord av KTH och IVL, där två flerbostadsbyggen jämförs. Det ena, i Sundbyberg, med stomme av massivt trä. Det andra, i Hökarängen, med stomme av betong. Forskarnas slutsats var att utsläppen av klimatgaser från träbyggnationen var hälften så stora som för betongbyggnationen.

– Studier visar också att upp till 80 procent av det totala klimatutsläppet från ett hus sker under byggprocessen. Det är nog väldigt mycket mer än vad man tidigare trott, säger Peter Eriksson.

– Vi har länge fokuserat på att minska energianvändningen under boendet, t ex genom att isolera bättre och använda förnybara energikällor. Men inte till fullo insett att klimatpåverkan kan minskas i själva byggprocessen.Bostadsministern kan tänka sig olika åtgärder för att öka byggandet i trä. Han hänvisar till ansträngningarna för att få utsläppshandelssystemet på EU-nivå att fungera bättre i varje enskild bransch: cement, stål, aluminium, etc.

– Klimatutsläpp ska kosta, eftersom de är ett problem för samhället.

– Från regeringens sida vill vi driva frågan om hållbart byggande. Boverket kan göra det på olika sätt. Men framförallt har kommunerna genom sitt ansvar för planfrågor möjlighet att t ex styra mot ett ökat byggande i trä. Han välkomnar en ökad dialog och samverkan mellan träindustrins parter:

– Vi behöver en tydligare målinriktning för hur vi ska skapa en mer konkurrenskraftig träindustri. I den processen måste, förutom branscherna själva, samhället och även universiteten medverka.

– Trä är ett strategiskt material för Sverige och därför behöver vi en långsiktig politik som inte bara ser kortsiktigt till enskilda delar. Peter Eriksson menar att Sverige har alla förutsättningar för att ligga i internationell framkant när det gäller träbyggnation:

– Ett argument arkitekter borde ta till sig är att trä åldras mycket vackrare än t ex betong. Även det tycker jag är ett skäl att använda trä i högre utsträckning. Peter Eriksson talar 7 september kl 13.30 på seminariescenen Wood Fusion under Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg.

Fakta Trä & Teknik/Wood Fusion 6–9 september 2016

Trä & Teknik är Nordens ledande mässa för träbranschen. Mässan samlar aktörer från hela branschen; allt från sågverk och snickerier till möbeltillverkare och verktygsleverantörer.

Nytt för i år är Morgondagens Träproduktion, en scen som fokuserar helt på digitalisering, Industri 4.0 och effektivisering. Här presenteras intressanta case hur vi kan kundanpassa, automatisera och effektivisera träindustrin.

Wood Fusion är en viktig del av mässan, ett fyra dagar långt seminarium om trä och hållbart byggande där arkitekter, forskare, ingenjörer, konstruktörer, beslutsfattare och byggherrar möts. Wood Fusion arrangeras i en specialdesignad lounge på Svenska Mässan. Här diskuterar arkitekter, forskare, ingenjörer och konstruktörer förutsättningarna för att bygga mer med trä. En monumental träskulptur, kallad “Woodstock”, markerar platsen.

Print Friendly, PDF & Email