Spårvägen i Lund vinner Trafikverkets arkitekturpris


Trafikverket delar vartannat år ut sitt arkitekturpris för att uppmuntra bra utformning inom infrastruktur. Den 7 april mottog Spårvägen i Lund och Lunds kommun arkitekturpriset för en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning.

– Spårvägen i Lund har lyckats med ett till synes omöjligt uppdrag, att passa in spårbunden kollektivtrafik i en stadskärna med höga kulturhistoriska värden, via nya utvecklingsområden och ut till den nya forskningsanläggningen ESS. Det var ett modigt beslut att satsa på spårvägen, men jag vill också betona vikten av det arkitektoniska arbetet som var avgörande för det goda slutresultatet, säger Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA och juryns ordförande.

Juryns motivering lyder:
”Spårvägen i Lund är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett

stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert inslag i stadsbilden. Genom att finnas på plats redan från början, ger spårvägen förutsättningar att etablera hållbara resmönster i de nya stadsdelarna. ”

Spårvägen mellan Lunds centrum och ESS vinner Trafikverkets arkitekturpris. Arkitekt: Lunds kommun, Foto Johannes Alm

Övriga nominerade till priset var:
•Bollnäs resecentrum. Arkitekt Sweco, beställare Bollnäs kommun.
•Cykelväg Gotland. Arkitekt Sweco, beställare Trafikverket.
•Varvsbron Helsingborg. Arkitekt Ramboll Sverige, beställare Helsingborgs stad.

Juryn 2021 har bestått av, landskapsarkitekt LAR/MSA och chefsarkitekt på Trafikverket Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA Torbjörn Sunesson, journalist och författare Ulrika Knutson, landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Lindell, Trafikverket, arkitekt FPR/LAR/MSA Katarina Borg, Rise, och arkitekt MSA Ingrid Alerås, Wingårdhs.

Meddelande Sveriges Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *