Borlänge, Hudiksvall, Jönköping och Skaraborg tävlar om årets Planpris


När kommunerna stadsplanerar sätter de spelreglerna för sitt samhälle: hur gott det är att leva i och att det inte tär för mycket på jordens resurser. Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris har valt ut planarbeten i Borlänge, Hudiksvall, Jönköping och Skaraborg som tävlar om priset för bästa plan. Vem som vinner avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.

– Det mesta börjar med en bra plan! Kommunernas arbete i tidiga skeden är avgörande för ett bra slutresultat – en byggd miljö som är väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter organiserar alla arkitekter, däribland de som jobbar med fysisk planering i det offentligas tjänst. För att belöna kommuner för väl utförda planarbeten, som behandlar en angelägen fråga, har förbundet delat ut Planpriset sedan 1992.

Priset delas ut på förbundets Arkitekturgala, Nordens största mötesplats för arkitektur, den 25 mars. I år sker galan digitalt.

Följande kommuner och regioner tävlar om Sveriges Arkitekters Planpris:

Borlänge – med Paradisparken i Tjärna ängar. Juryn ser ”ett ställningstagande för social hållbarhet, där barn och unga fått spela huvudrollen”. Denna välbesökta stadsdelspark är smart planerad med ett permanent konstverk, en bollek och odlingslotter intill en lekpark så att vuxna och unga vuxna kan hålla koll på de yngre.

Hudiksvall – ny stadsdel på Kattvikskajen. Här använder kommunen kulturmiljön för att skapa en miljövänlig stadsdel. Juryn skriver i sin motivering: ”Förhållandet till befintliga Hudiksvalls unika kulturhistoria varit avgörande. Kvalitetsprogrammet och detaljplanen tar hänsyn till de småskaliga kvarteren och träbebyggelsen.”

Jönköping – en grönstrukturplan för kommunens tätorter. Juryn pekar på flera hållbarhetsmål som behandlas i ett samlat grepp: ”I planen finns mål och strategier för att bibehålla och utveckla en ändamålsenlig grönstruktur ur flera perspektiv – ekologiskt, socialt, kulturhistoriskt, klimat-/dagvatten och grönstrukturen som stadsbyggnadselement.”

Skaraborg – strukturbild för de kommuner som ingår i Skaraborgs kommunalförbund. Ett långsiktigt projekt, med stöd i forskning, för att kartlägga Skaraborg och lyfta fram potential och styrkor hos samtliga kommuner. Redan finns några få nyckelprojekt, små och stora. Juryn lyfter det vidgade tillväxtbegreppet som ”även inkluderar ekologiska och sociala värden”.

Meddelande Sveriges Arkitekter, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *