Kiruna Forever utställning


Den 2 juni öppnar utställningen Kiruna Forever på ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Den sätter flytten av Kiruna i ett historiskt och geografiskt sammanhang och centrerar kring de frågor ett sådant komplext projekt väcker. White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten Arkitekter medverkar genom att visa visionen och planen, men också idéerna bakom, en av de största stadsomvandlingarna i modern tid.

Under 2012 tog White Arkitekter fram ett tävlingsförslag tillsammans med Ghilardi+Hellsten Arkitekter och Spacescape om visionen och utformningen av den nya staden vid flytten av Kiruna. Förslaget som kallades Kiruna 4-ever vann och sedan dess har teamet jobbat vidare med att ta fram planen för nya Kiruna, hur det ska fungera och genomföras. I arkitektteamet ingick arkitekter, landskapsarkitekter, hållbarhetsspecialister och socialantropolog.

Under utställningen som har fått samma namn som tävlingsförslaget kommer den fysiska planen för den nya staden att visas upp – bland annat med en projektion på en landskapsmodell som visar hur staden avvecklas i väst och utvecklas i öst, men också med en fysisk modell av torget i stadskärnan.

– Vi visar staden som är i ständig förändring, men ändå hel under hela stadsflytten, vilket är målet. I modellen visas bland annat den första etappen av torget som är den främsta mötesplatsen och hur gatorna sträcker sig ut och fångar in de områden som idag redan finns som förorter till Kiruna. Förorter som kommer att bli en del av den nya stadskärnan, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Under utställningen visas även en film som är ett samtal inom arkitektteamet kring uppdraget att utforma nya Kiruna. Stadsomvandlingen innebär en unik möjlighet att bygga en stad som stödjer Kirunaborna att ta sig an stadens utmaningar, att finna en hållbar utveckling. Viktiga element har varit medborgardialogen, torget och mötesplatsen med nya näringar vid sidan av gruvdriften, hur samspelet med naturen utvecklas samt vad det innebär konkret att förnya staden med återbruk.

Det är en resursfråga att i en region som ligger långt ifrån övriga regioner att ta vara på de fina resurser som finns, men också ett sätt att ge karaktär åt den nya staden. Att de byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och en stor betydelse för kirunaborna kommer med i den nya staden för att skapa en kontinuitet i det som har givit och fortsatt kan ge Kiruna sin identitet.

– Det har varit väldigt intressant att lära känna Kiruna och diskutera hur man tar med sig dess identitet in i det nya. Vi, liksom kirunaborna, är väldigt glada och stolta över att Kiruna har satts på kartan och lyfts upp på nationalscenen för arkitektur, säger Krister Lindstedt.

Utställningen öppnar på ArkDes den 2 juni och pågår fram till den 7 februari 2021. Klicka här för mer information om utställningen. För att läsa mer om Whites arbete i flytten av Kiruna klicka här.

Meddelande: White Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *