Om trafikverkets arkitekturpris 2019


De nominerade till Trafikverkets arkitekturpris visar vilken central roll infrastruktur har i människans vardagsliv. Resecentrum, spårvägsdepå, gatumiljö och trafikplats – alla fyra är skapade med lyhördhet och förståelse för hur människor använder miljöerna. Vinnaren avslöjas på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 10 mars.

Angered resecentrum vinner Trafikverkets arkitekturpris

Angered resecentrum prisas bland annat för ett engagerat samarbete mellan Wingårdh arkitektkontor, unga Angeredsbor och beställaren Västfastigheter. Arkitekten, stadsdelsförvaltningen och gruppen Unga Stadsutvecklare har tillsammans mejslat fram den femsidiga, skimrande byggnaden och dess placering.

Juryns motivering:
“Angereds resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning.”

Priset delades ut av riksarkitekt Helena Bjarnegård på Arkitekturgalan i Stockholm den 10 mars.

– Det är ett litet hus på en komplicerad plats som rymmer ett stort och viktigt innehåll. En värdig plats för väntan, paus och möten, säger Ingrid Alerås, arkitekt Wingårdhs.

– Jag vill gratulera arkitekter, konstnär, beställare och den grupp av unga Angeredsbor som skapat den vinnande anläggningen Angered resecentrum. De hade god konkurrens av övriga tre nominerade anläggningar och är en värdig vinnare, säger Johan Folkesson, Trafikverkets chefsarkitekt och även juryordförande för Trafikverkets arkitekturpris.

Vinnarna som tog emot priset på Arkitekturgalan. Övre raden, från vänster: Wenche Lerme, SDN Angered, Iman Josef Hussein, Unga stadsutvecklare, Maria Olausson, ingenjör Wingårdhs, Ingrid Alerås, arkitekt Wingårdhs, Patrik Hallberg, Västfastigheter. Nedre raden, från vänster: Mohammed Smesem, Unga stadsutvecklare, Stefan Ekman, Västfastigheter, Tommy Gustavsson, ELK.

– Det är oerhört glädjande att vårt nya resecentrum i Angered uppmärksammas på detta sätt, säger Lars Backström, vd på Västtrafik. Vi är särskilt stolta över dialogen vi hade med unga från stadsdelen. Angered är en stadsdel med mycket resande med kollektivtrafiken, så för oss har det varit viktigt att skapa ett resecentrum som invånarna tycker om och kan ge dem en bra service när de väntar på sin buss eller spårvagn.

Om Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra. Arkitekturpriset är ett sätt att inspirera och visa exempel på god arkitektur inom infrastruktur.

Trafikverkets arkitekturpris instiftades 2011 och delas ut vartannat år. Priset ska gå till en anläggning med genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. En oberoende jury utser det vinnande förslaget.

– Juryn har fått se exempel i olika skalor och kontexter, där människans roll i transportsystemet varit central i den arkitektoniska processen. Resultatet är anläggningar och miljöer som ödmjukt samspelar med resenären och landskapet, säger landskapsarkitekt MSA Johan Folkesson, juryns ordförande och chefsarkitekt på Trafikverket.

Trafikverkets arkitekturpris går till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet samt hänsyn till natur- och kulturvärden. Vinnare och nominerade ska också ha kvaliteter som gör att de bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild. Priset delas ut vartannat år och administreras av Sveriges Arkitekter.

De nominerade travikverkets arkitekturpris 2019:

Aga-depån, Lidingö

En underhållslokal för spårtrafik som inte bara fått funktion utan också arkitektonisk omsorg. Arkitekterna har kunnat följa med under hela bygget, vilket ger ett mer genomarbetat resultat. De för lokstallar klassiskt valvformade taken berättar om innehållet ¬– här finns det spårvagnar.
Arkitekt: &Rundquist och BBH Arkitektur & Teknik. Beställare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Angered resecentrum, Göteborg

Resecentrumets utseende och placering är ett samarbete mellan arkitekten, stadsdelsförvaltningen och den lokala gruppen Unga Stadsutvecklare utifrån en gedigen medborgarprocess. Huset är väl utformat – ”som en glänsande femsidig ädelsten”, motiverar juryn – och ett nav för stadsdelen och de resande.
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Beställare: Västfastigheter.

Området Klarabergsgatan, Stockholm

Klarabergsgatan och anslutande gator är bland de mest välanvända stråken i hela Sverige. Det som tidigare var ett trist bilkaos har förvandlats till en gästvänlig gata med mest plats för fotgängare, även om kollektivtrafik, cyklar och bilar också får plats. Ett starkt gestaltningsgrepp ger länkar till Sergels torg och platsens kulturarv.
Arkitekt: WSP. Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad.

Spillepengens trafikplats, Malmö

Malmö har fått en värdig och tydlig entré i sin expanderande norra del. Platsen har blivit tryggare för alla trafikslag genom en planskild trafiklösning, efter att tidigare ha varit en rörig skärningspunkt. Nu svingar en elegant bro pendlarna över en stor cirkulationsplats som cyklisterna fått ett eget grönt, kuperat stråk genom.
Arkitekt: Ramböll. Beställare: Malmö stad.

– Infrastruktur binder ihop platser och gör städerna levande. Den tar ofta stor plats i våra livsmiljöer och det är viktigt att den är väl utformad. Vi är därför glada och stolta att Trafikverket delar ut sitt arkitekturpris på vår arkitekturgala, säger Ariella Nisell, chef för arkitektur och kommunikation på Sveriges Arkitekter.

Juryn har bestått av arkitekt SAR/MSA Pia Kjellgren Schönning, Sweco, arkitekt SAR/MSA Johnny Lindeberg, konstnär Ebba Matz samt landskapsarkitekterna LAR/MSA Katharina Nyström, Kent Wickström och juryordförande Johan Folkesson, Trafikverket.

Meddelande: Sveriges Arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *