​ECB: s kapital förblir oförändrat efter att Bank of England lämnar


Europeiska centralbankens (ECB) kapital kommer att förbli oförändrat på 10,8 miljarder euro efter Bank of Englands utträde från Europeiska centralbankssystemet (ESCB). Bank of England har för närvarande 14,3 procent av ECB: s tecknade kapital. Detta är uppdelat mellan euroområdets nationella centralbanker (NCB) och de återstående nationella centralbankerna utanför euroområdet.

Av de 14,3 procent aktierna är 3,75 procent d. h. 58 miljoner euro – betalt. ECB kommer att återbetala detta belopp i enlighet med villkoren i återtagningsavtalet mellan Storbritannien och EU. Andelarna i de andra nationella centralbankerna i ECB: s tecknade kapital justeras därför enligt en uppdaterad kapitalnyckel.

Grunden för omberäkningen av viktandelarna är andelen av respektive medlemsland i den totala befolkningen och i EU: s bruttonationalprodukt (BNP) efter Storbritanniens utträde från EU. NCB: s euroområden betalar 100 procent av ECB: s tecknade kapital, medan de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalar 3,75 procent.

När de nationella centralbankerna i euroområdet ökar och är helt betalda kommer ECB: s inbetalda kapital att öka från 7 659 miljoner euro 2020 till 8 880 miljoner euro 2022, vilket framgår av tabellen nedan.

ECB: s inbetalda kapital förblir oförändrat när Storbritannien lämnar EU, eftersom de återstående nationella centralbankerna kommer att kompensera de 58 miljoner euro som betalats av den pensionerade Bank of England. De nationella centralbankerna i euroområdet kommer då att betala sina ökade kapitalandelar i två årliga avdrag, varav den första förfaller 2021. Dessa förändringar visas i de nationella centralbankernas balansräkningar under deltagande i ECB.

Meddelande: Deutsche Bundesbank, fre översättning

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *